استان مازندران از شمال به درياى مازندران، از جنوب به استان‌هاى تهران، سمنان و قزوين، از غرب به استان گيلان و از شرق به استان گلستان محدود است.


که مازندران شهر ما ياد باد، هميشه برو بومش آباد باد، ناحيتى است کهن از دل تاريخ ايران زمين.مطالعات باستان شناسان، ديرينگى اش را به 9500 سال پيش از ميلاد حوالت داده و مردمانش را هماره از بهترين تيراندازان، کمان داران، فلاخن اندازان، شمشيرزنان در جنگهاى شاهان هخامنشى با دشمنانش خوانده اند.شايد بدين برهان است که مورخان ريشه واژه مازندران را به صورت (ماز + اندر آن) به مفهوم (دژ در آن) مى شناسند.