کاخ چايخوران

کاخ چايخوران بنايى است مستطيل شکل که در محوطه‌اى بزرگ و بر صفه‌اى بلند در يک طبقه احداث شده است. دسترسى به بنا از طريق رشته پلکانى است که در ضلع شرقى آن قرار دارد.


بناى چايخوران داراى دو ورودى است، ورودى اصلى آن از راهروى ضلع شرقى به سه اتاق تودرتو کاخ منتهى مى‌شود و از سوى ديگر به ايوان شمالى راه مى‌يابد. راهرويى نيز در ضلع جنوبى کاخ وجود دارد که اتاق‌ها را به بخش خدمات و سرويس‌هاى بهداشتى مرتبط مى‌سازد.


عمارت شهردارى تنکابن

ساختمان دارايى

ساختمان دارايى که در خيابان انقلاب و کنار سبزه‌ميدان سارى قرار دارد، از جمله بناهاى دوره پهلوى اول است. اين ساختمان داراى دو طبقه است و سردر ورودى زيباى آن که رو به جنوب قرار دارد، با چهار ستون تزيين شده است. ستون‌ها دوبه‌دو در دو سوى سردر جاى دارند و از پايه چهار ضلعي، شال و بدنه مدور و سرستون مربع شکل تشکيل شده‌اند.


هر يک از سرستون‌هاى اين عمارت، خود از مجسمه چهار گاو نشسته شکل گرفته است و حدفاصل مجسمه‌ها نيز مزين به ستونچه‌هاى تزيينى است.


تالار ورودى اين ساختمان داراى چهار ستون شش ضلعى است و در طرفين آن دو راهرو به سمت شرق و غرب وجود دارد. در دو سوى اين راهروها اتاق‌هايى به چشم مى‌خورد. معمارى اين بنا حتى در جزييات، به صورت قرينه است.

هتل قديم بابلسر

هتل قديم بابلسر در ساحل شرقى رودخانه بابل در سال ۱۳۱۰ شمسى در سه طبقه و نيم احداث شد. جهت بنا شرقي-غرى و ورودى اصلى آن در سمت جنوب قرار دارد. پلکانى دو طرفه و پاگردى با دو شير سنگى نشسته بر پايه‌اى بلند از سنگ در دو سوى ورودى ساختمان وجود دارد.


ورودى بنا داراى يک تالار مرکزى است که در مرکز آن چهار ستون استوانه‌اى قطور و نسبتاً کوتاه، قرار دارد.اين بنا که از نظر معمارى بسيار جالب توجه و درخور اهميت است، هم اکنون به دانشکده ادبيات دانشگاه مازندران اختصاص يافته است.

هتل قديم رامسر

هتل قديم رامسر در دوره پهلوى اول در سال ۱۳۱۲ در سه طبقه ساخته شد. طبقه اول محل استراحت مهمانان، طبقه دوم رستوران و تالار پذيرايى و در طبقه سوم تالار اجتماعات و اتاق‌هاى هتل قرار دارد.بيشتر سقف‌ها داراى گچ‌برى از نوع گياهى و ورودى اتاق‌ها داراى تزيينات گچى از نوع شمسه‌اى و پر طاووس است.


باغ مصفايى در جنوب هتل قرار دارد که به گونه‌اى زيبا باغچه‌بندى و گل‌آرايى شده و در فواصل مختلف جايگاه‌هاى ويژه براى استراحت و پذيرايى مهمانان اختصاص يافته است.