براساس آخرين تقسيمات کشورى اين استان داراى ۱۵ شهرستان، ۳۶ شهر، ۳۸ بخش و ۱۰۴ دهستان است.شاهراه‌‌هاى هراز، کندوان و فيروزکوه به طرف تهران و جاده کياسر به طرف سمنان و راه‌آهن سراسرى شمال و فرودگاه‌هاى بين‌المللى دشت ناز ساري، نوشهر و رامسر، مازندران را به تهران و ساير شهرهاى ايران مرتبط مى‌سازد، به علاوه اين استان از طريق راه آبى درياى مازندران با کشورهاى آسياى مرکزى در ارتباط است.