حمام وزيرى

حمام وزيرى سارى واقع در محله انبار نو، از جمله بناهاى متعلق به اواخر دورهٔ قاجاريه است. با توجه به زير بناى محدود آن، تقريباً ۲۰۰ متر مربع، داراى بيشترين عناصر موجود در يک حمام سنتى مانند سربينه، دهليز، ورودى گرم‌خانه، خزينهٔ آب گرم و سرد، سرويس‌هاى مربوطه و ساير فضاهاى لازم است.


حمام ميرزا يوسف

اين حمام در محله سر حمام بارفروش بابل واقع و داراى سربينه و رخت‌کن بزرگى است. پلان سربينه هشت ضلعى است و چهار صفه در چهار ضلع بزرگ‌ و چهار صفه در اضلاع کوچک‌تر تعبيه شده است. دهانه صفه‌ها به عرض ۳ متر است که در سه طرف آنها سکويى به عرض يک متر وجود دارد. روشنايى مورد نياز فضاى داخلى حمام از طريق نورگيرهايى که در قسمت فوقانى گنبد سربينه تعبيه شده، تأمين مى‌شد. در پهلوى دو سردر قديمى حمام دو کتيبه سنگى وجود داشته است که طبق مفاد ماده تاريخ يکى از کتيبه‌ها اين حمام در سال ۱۲۱۶ هـ.ق در زمان فتحعلى‌شاه قاجار ساخته شده است.