آب‌انبار نو

آب‌انبار نو که در گويش محلى به نوانبار معروف است، در خيابان قارن، در محله‌اى به همين نام در شهر سارى قرار دارد. بانى بناى آن خورشيدخانم از خاندان کنى‌هاست. اين آب‌انبار که در اواسط دوره قاجاريه احداث شد، از بزرگ‌ترين آب‌انبارهاى شهر و داراى پلان مدور و سقف گنبدى و هشت پنجره نورگير براى تهويه است. ارتفاع آب‌انبار تا بالاى نورگير ۲۱ متر، ارتفاع مخزن آب حدود ۱۳ متر و اندود داخل مخزن از جنس ساروج است. کف مخزن با آجر مفروش شده و مصالح بام گنبدى از آجر و ساروج است.سردر آب‌انبار به صورت طاق بزرگ جناقى با تزيينات آجرى بندکشى شده است و در طرفين آن دو طاق‌نما با تزيينات کاشى معرق به چشم مى‌خورد. در حال حاضر پلکان، پاشير و مخزن اين آب‌انبار کاملاً سالم مانده و بنا از سوى ميراث فرهنگى مازندران در دست مرمت و بازپيرايى است.

آب‌انبار ميرزا مهدى

آب‌انبار ميرزا مهدى در خيابان ۱۸ دى سارى واقع و بناى آن مربوط به دوره افشاريه يا زنديه است. اين آب‌انبار به وسيله پلکان‌هايى به پاشير و انبار آب مى‌رسد. پلان آب‌انبار مدور و داراى سقف گنبدى با دريچه‌هايى جهت تأمين روشنايى و تهويه هوا است.اين آب‌انبار علاوه بر در ورودى اصلي، در ديگرى نيز در سمت شمالى انبار دارد که در مواقع ضرورى يا براى لايروبى داخل انبار، مورد استفاده قرار مى‌گرفت.