استان لرستان با وسعت ۲۸،۰۶۳ کیلومترمربع ۷/۱ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. استان لرستان از شمال به استان مرکزی و همدان از جنوب به استان خوزستان از غرب به استان کرمانشاه و ایلام و از شرق به استان اصفهان محدود می‌شود.


در استان لرستان چشمه‌های زیادی که در مناطق آهکی آن جریان دارد که مهمترین آنها چشمه سیاب ، تنگ‌ قلعه ، پائین گردنه آستان در کوهدشت دنائی در اشترینان و چشمه آب ارم ، آب گرداب دارابی ، آب اراز در خرم‌آباد ، مکان در الشتر و هفت چشم و دره خونی و امل حساله بیک در بروجرد و چشمه قلقلی در اطراف ازنا می‌باشد. پیرامون چشمه‌ها بسیار زیبا است و به‌صورت گردشگاهی ارزشمند بهره‌برداری می‌شوند.