سنگ‌نبشته قرن ششم

این اثر که در جنوب‌شرقی راه خرم‌آباد به خوزستان واقع شده منسوب به قرن ششم هجری قمری است. سنگ‌نوشته مربوط به امرای سلطان محمود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی به نام ابوسعید برسق کبیر است و سال ۵۱۳ هـ.ق به آن نقد شده است.


سنگ‌نوشته‌های دوره صفویه

در مسجد جامع خرم‌آباد سه سنگ‌نوشته از دوره صفویه مربوط به تاریخ ۱۰۶۴ هـ.ق وجود دارد.


سنگ‌نوشته‌ سراب چنگائی

این سنگ‌نوشته روی صخره‌ای بزرگ در خرم‌آباد واقع شده که دارای دو لوحه همجوار است دو سطر آن نفر شده و اندازه کل آن ۸۵×۱۰۲ سانتی‌متر است.

نقاشی‌های غار دوشه

بر بالای کوه دوشه بر روی دیوارهای غار دوشه نقاشی‌هائی به چشم می‌خورد که بیانگر بخش دیگری از تاریخ سکونت در این خطه از سرزمین ایران است.