تپه گریران

تپه گریران در شمال‌غربی اشتر واقع شده و از آثار تمدن پیش از میلاد مسیح یا عهد اسلامی است. در سراسر تپه قطعات سفال منقوش و ساده به سبک تپه دیده شده است. از تپه ابزارها و گرزهای سنگی به‌دست آمده است.

تپه سراب

تپه سراب در روستای غاره‌کش در خرم‌آباد واقع شده است. در مقطع جنوبی تپه قسمتی از دیوار یک بنا که شاید قسمتی از قلعه باشد مشهود است. این دیوار از قلوه‌سنگ و ملاط ساخته شده است. قلعه به دوران ساسانی وابسته است و در فراز آن سفال شکسته وجود دارد.

تپه‌های باباخانی و تخته چراغ

این تپه‌ها در بخش خرم‌آباد واقع است. روی هر دو تپه سفال‌های شکسته بسیاری وجود دارد آثار یک بنای آجری نیز روی تپه باباخانی مشهود است. طبقات زیرین این تپه‌ها مربوط به دوران پیش از اسلام است.

تپه چفاسبز و کفتارلو

این تپ‌ها در کوهدشت واقع شده‌اند. آثار به‌دست آمده از تپه چغاسبز با ظروف شوش اول مطابقت دارد.


از قسمت‌های کوه کفتارلو خمره و کوزه و نقش‌هائی به‌دست آمده است. این ظروف با زمان ‌تپه گیاوند نهاوند مطابقت دارد.

تپه پیاره

تپه پیاره در محلی به‌نام کول دائم در کوهدشت واقع شده است. آثار برنزی بسیاری از این تپه به‌دست آمده است. گورهائی نیز در این تپه به چشم می‌خورد. اشیاء یافت‌شده در این تپه به موزه لرستان معرفی شده است.

تپه درکه

تپه درکه یکی از تپه‌های مهم بیش از تاریخ است که از چشم دانشمندان به دور مانده. و در شمال کوهدشت واقع شده است. ظروف سفالی که در این تپه یافت شده است به رنگ قرمز و برخی نیز ظروف مفرغی است.

تپه قرق

این تپه در روستائی ۲۴ کیلومتری بروجرد واقع شده است. پنج طبقه از این تپه آشکار شده است. سفال‌های یافت‌شده در این تپه همزمان با تپه گیان است. نقش سفال‌ها به رنگ اخرائی و به اشکال هندسی یا سبدباف است که به عنصر اشکانیان مربوط می‌شود.

تپه حمام

این تپه در ۲۵ کیلومتری دامغان و روستای یادآباد واقع شده است. در اطراف تپه گورهای باستانی بسیاری وجود دارد سکه‌هائی که در این گورها یافت شده است به دوره ساسانیان تعلق دارد.

تپه خانجان‌خانی

تپه خانجان‌خانی در جنوب دهستان ده‌پیر واقع شده است. سفال‌های به‌دست آمده از آن به دوره ساسانیان مربوط است. آثاری نیز در تپه یافت شده که با دوران اسلامی تعلق دارد.