غار بتخانه

غار بتخانه در شهر کوهدشت واقع شده قسمتی از دهانه آن به‌علت طبیعی بسته شده است. اما قسمتی از آن باقی مانده است. آثار دوره‌های مختلف تمدن در این غار دیده شده است. به‌علت اشکال زیبای استالاگمیت‌های متعدد، این غار را بتخانه نامیده‌اند.

غار سمسا

غار سمسا در دره آرش (الشتر) و در شهر کوهدشت واقع شده است. بر کف غار سنگ چخماق به چشم می‌خورد. بیشتر سنگ‌های بناها و آثار الشتر و سنگ قبرها از این مکان تهیه شده است.

غار کورگان

غار کوگان به‌دست آدمی در دل کوهستان ایجاد شده است که در جاده خرم‌آباد - کرمانشاه واقع شده است. به‌ استناد سکه‌هائی که در غار به‌دست آمده است پیشینه غار را به اشکانیان نسبت می‌دهند. غار طی قرون متمادی محل سکونت دائمی انسان‌ها بوده است.

غار عالی‌آباد

غار عالی‌آباد در منطقه کوهدشت واقع شده که محل سکونت انسان‌های پیش از تاریخ بوده است. غار آهکی بوده است.

غار کلی دره

این غار در شهرستان پل دختر قرار دارد. بوته نشست‌های رسوبی و آهکی در آن وجود دارد. آثاری که در این غار دیده شده از تمدن‌های پارتی و ساسانی خبر می‌دهد. سفال‌هائی نیز از دو عیلام در آن دیده شده است.

غار قمری

این غار در غرب دره خرم‌آباد و در سینه‌کوهی شرف به این شهر است. غار باریک و طولانی است تاکنون انتهاء آن کشف نشده است.

غار یاخته

این غار در جنوب‌غربی شهر خرم‌آباد بر سر راه کوهدشت واقع شده و سطح و فضای داخلی آن محدود است.

غار کنجی

غار کنجی در جنوب شهر خرم‌آباد قرار گرفته و یکی از منظم‌ترین غارها از لحاظ سطوح داخلی است. چند کور در آن به‌دست آمده است.

غاز قاژه یا مغار

این غار در جنوب‌شرقی خرم‌آباد واقع شده و دهانه آن از گچ و چند پل ساخته شده است. غار اقامتگاه شکارچیان بوده و زیبا و تماشائی است.

غار دوشه

غار دوشه یکی از غارهای تاریخی است که در خرم‌آباد واقع شده است و نقش‌های بسیاری در آن دیده می‌شود. دو کتیبه در آن وجود دارد و یکی از غارهای مهم و دیدنی استان لرستان به‌شمار می‌رود.

سایر غارها

از دیگر غارهای استان لرستان می‌توان به تمندر، بزنوید، روغنی، تمبوری، غار رو به خدا و منو اشاره کرد.