بازار میرزا سید رضا

این بازار در سال ۱۳۰۱ هـ.ق. به همت میرزا سید رضا در خرم‌آباد ساخته شده است. میرزا سید رضا مقام نائب حکومتی داشته است. این بازار ۲۴ دهنه دکان و شامل ۱۶ دهنه دکان و محوطه و صحن بارانداز ۲۴ دهنه دکان است. بازار مرکز خرید و فروش طلا در شهر خرم‌آباد است.

بازار قدیمی بروجرد

این بازار در بروجرد واقع شده، یکی از مراکز تجاری و کسب و کار اقتصادی بروجرد است از هر صنفی در این بازار فعالیت دارند. معماری بازار بسیار جالب است.