گورستان چشمک

گورستان چشمک در پشت تنگه چشمک واقع شده و به عهد اشکانیان مربوط است. گورستان برای یافتن گنج حفاری شده و درهم ریخته است و به‌جز چند قبر غارت‌شده چیزی از آن باقی نمانده است. تپه‌ای در این گورستان یافت شده که سفال‌های منقوش در آن وجود داشته که مربوط به دوره پارت‌ها بوده است.

گورستان رازان

این گورستان در روستای رازان واقع شده و بقعه مهد حنفیه و امام علی نقی در آن واقع شده است بر روی قبرهای سنگ‌هائی حجاری شده با نقش سوار و شکار مشاهده می‌شود.

گورستان روستای میراحمدی

این گورستان در روستای میراحمدی واقع شده است. بر بالای قبرهای گورستان سنگ‌های منقوش به اشکال تیراندازان و شکارچیان دیده می‌شود و بر بالای گورها به‌طور عمودی کار گذاشته شده‌اند.

گورستان قدیمی سلطان شرق

این گورستان در روستای الشتر واقع دشه است. سنگ قبرهای آن برای پله و بنای خانه به یغما برده شده و نابود گردیده است. گفته شده که گورستان تو حکومت فرمانروایان برسقی بوده است.

گورستان هره‌باغ

گورستان هره‌باغ بر روی تپه‌ای در روستای هره‌باغ در شرق روستای یادآباد بزرگ خرم‌آباد واقع شده است. برخی از سنگ‌قبرهای این گورستان با خط کوفی حجاری شده است که به سده ششم و پنجم تعلق دارد. یکی از گورهای مهم آن گور شیخ مهدی است.