قلعه فلک‌الافلاک

بر فراز تپه بزرگ سنگی در میان شهر خرم‌آباد قلعه فلک‌الافلاک واقع شده است. بنا در اوایل قرن هشتم ساخته شده و در زمان پهلوی محل نگهداری زندانیان سیاسی بوده است. بخشی از قلعه افرور لنده است.


قلعه رکی

قلعه رکی در شرق دهستان تشکن از توابع خرم‌آباد واقع شده که در داخل آن قصری وجود داشته است. دیوارهای قلعه خشتی و ستون‌های آن سنگی است.

قلعه کوه‌زاد

قلعه کوه‌زاد در غرب دهستان از توابع کوهدشت واقع شده است.

قلعه زاغه یا زافه

قلعه زاغه در شرق تپه باستانی روستای چفابل خرم واقع شده که بیشتر آن از سنگ ساخته شده است.

دژ زلال‌انگیز

دژ زلال‌انگیز در دره باریکه کوهدشت واقع شده و بنای آن از سنگ‌قلوه و گچ است. پیشینه آن به دوره ساسانیان می‌رسد.

قلعه چنگری

قلعه چنگر در شمال شرق کوهدشت واقع شده و بنای آن از ملاط و سنگ است این قلعه تا زمان حمله امیر تیمور به لرستان اهمیت نظامی داشته است.

قلعه سرقلا

قلعه سرقلا بر تپه‌ای در خرم‌آباد واقع شده است. قلعه چهار برج دارد که تنها قسمت جنوب‌غربی آن باقی مانده است.

قلعه رزه

قلعه رزه از جمله قلعه‌های تاریخی استان لرستان است که بر روی تپه‌ای سنگی قرار گرفته است.


در زمان رضاخان قلع از اهمیت نظامی برخوردار بوده است. قلعه رزه به حسینیه یا قلعه حسینی نیز مشهور است.

قلعه کورگان

قلعه کورگان در کوهدشت واقع شده و بنای آن از سنگ و ملاط است. قلعه کورگان به قلعه دوشه نیز مشهور است.

قلعه منیژه

قلعه منیژه در کوهدشت واقع شده که آثاری از آن باقی مانده است. سکه‌هائی به‌دست آمده از این قلعه به زمان اشکانیان مربوط است.

قلعه بهرام

قلعه بهرام در جنوب روستای خرم‌آباد واقع شده و به‌نام بهرام مشهور است. بنای آن از سنگ و گچ است. این قلعه یکی از مهم‌ترین قلعه‌های دوران باستان است.

دژ شینه

دژ شینه در جنوب‌غربی الشتر واقع شده و بنای آن از قلوه‌سنگ و ملاط است. ساختمان دژ مربوط به دوره پیش از اسلام است.

سایر قلعه‌ها

از جمله قلعه‌های استان تهران به گم‌ور، وسیله، چق، نصیر چشمک و قلاجق نیز اشاره کرد.