مسجد جامع خرم‌آباد

در سال ۹۷۰ هـ.ق. به دستور شاه پرور سلطان مسجد جامع خرم‌آباد ساخته شد و در سال ۱۱۱۰ به دستور حسین صفوی بنای آن تعمیر شد. در سال‌های بعد نیز این مسجد بازسازی و تعمیر گردیده است. مسجد در قدیم به‌عنوان مدرسه اشتهار نیز بوده است.

مسجد جامع بروجرد

این مسجد در شرق بروجرد واقع شده و از بناهای تاریخی و جالب بروجرد است. بنای مسجد در سال ۱۰۶۸ ساخته شده و گلدسته‌های آن در سال ۱۲۰۹ هـ.ق. به‌دست تقی‌خان رازانی ساخته شده است. سنگ‌نوشته‌های به‌کار رفته در مسجد به شاه‌عباس اول مربوط است.


مسجد سلطانی بروجرد

مسجد سلطانی به مسجد شاه نیز معروف است شباهت زیادی به مسجد بزرگ بازار تهران دارد. بنای مسجد یادگار فتحعلی‌شاه قاجار بوده و در سال ۱۲۹۱ هـ.ق. ساخته شده است. مسجد از مهمترین مساجد استان لرستان است.