ماهيگيرى ‌در خليج ‌فارس، بوشهر
ماهيگيرى ‌در خليج ‌فارس، بوشهر
 منظره طبيعى ‌غروب، اَهرَم
منظره طبيعى ‌غروب، اَهرَم

اعياد عمومى

در هر روز تعطيل آنها که با هم منسوب و يا محشور هستند در نقطه‌اى اجتماع مى‌کنند. همه لباس‌هاى نو مى‌پوشند و براى ديدن و عرض ادب به منزل اشخاص مهم مى‌روند. در منزل اعيان با چاى و قهوه و قليان پذيرائى مى‌شوند.