آئينه‌ورزان دهکده‌اى است جزء دهستان ابرشيوهٔ پشت کوه بخش حومه شهرستان دماوند که از دو بخش به نام‌هاى ”پائين محله“ و ”بالا محله“ تشکيل شده است. پائين محله‌اى‌ها خود را سيِّد و بالا محله‌اى‌ها خود را عام مى‌دانند. على‌رغم وجود چشمه‌سارهاى فراوان در آينه‌ورزان، از ديرباز بر سر تقسيم آب ميان بالا محله‌اى‌ها زد و خوردهائى صورت مى‌گرفته است.