آفتاب

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۶۲ مقاله

نوشتار حاضر حاوی مباحثی است در خصوص علل و عوامل آسیب های اجتماعی و بیان راه ها و شیوه های پیشگیری از آن که این عناوین را شامل می شود: 'آسیب شناسی اجتماعی چیست ', 'مفاهیم اساسی در علم آسیب شناسی اجتماعی ', 'عوامل موثر در آسیب های اجتماعی ', 'تبیین تئوریک آسیب های اجتماعی ', 'پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی ' و 'تحلیلی بر فعالیت های کمیته امداد در کاهش جرا...فصل اول کتاب شرح مفصلی است از انواع عمده تعاریف و نظریه‌های مطرح در حوزه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی که طی آن دو نظریه (پارادایم) اثبات‌گرا و برساخت‌گرا مطرح و معرفی شده‌اند. فصل‌های دوم تا پنجم به طرح موارد خاص کج‌رفتاری‌های اجتماعی اختصاص یافته است. فصل ششم درباره طرح چالش‌های فراروی نظام کنترل اجتماعی است و در فصل هفتم موضوع ارتباط هنجار, نظم و سرمایه اج...

این کتاب به چهار فصل تقسیم شده است و هر فصل نمایان‌گر ارتباط خوب و شایسته‌ی افراد با همسرانشان است. در پایان هر فصل تمرین‌هایی در باب چگونگی ارتباط صحیح زن و شوهر عرضه گردیده است. مباحث این کتاب عبارت‌اند از: 'توجه کردن به خود ـ چرخه آگاهی', 'توجه نشان دادن به شریک زندگی', 'حل تعارض‌ها: برنامه‌ریزی برای مشکلات' و 'انتخاب سبک‌های ارتباطی'.((آن سوی چهره‌ها)) جلد سوم از کتاب((روح بشر)) است که پیش‌تر با عنوان((طب پیش‌گیر و بهداشت روانی در ایران)) به چاپ رسیده بود .بخش عمده این کتاب در همان سال‌ها از رادیو ایران پخش شده است .در این کتاب ضمن بررسی مشکلات و مسائل روان‌شناسی اجتماعی و بهداشت روانی در ایران مباحثی از این قبیل مطرح می‌شود :سرطان سیاه چهل, نقش والدین تبهکار در تربیت فرزندان, جوانان...هدف اساسی این تحقیق, بررسی آنومی یا آشفتگی‌های اجتماعی در وضعیت کنونی ایران(مناطق 20گانه شهر تهران) است .مولف به منظور شناخت ابعاد آنومی, تئوری‌ها و نظریات مهمی را بررسی کرده که مهم‌ترین آنها نظریات((دورکیم)) و ((مرتون)) است .براساس این نظریه, پیدایش آنومی, با رشد سریع یا رکود اقتصادی مرتبط است .پرسش‌های اصلی این تحقیق عبارت‌اند از :آیا اساسا در جامعه ما...در این کتاب مقوله اخلاق و نقش و جایگاه آن در رسانه‌ها از زوایای مختلف بررسی و تبین می‌شود .مولف کوشیده است نشان دهد که رسانه‌ها نمی‌توانند معلم اخلاق باشند ولی می‌توانند اصول اخلاقی را رعایت کنند این اصول ممکن است در قالب آیین‌نامه یا قانون تدوین شود با تدوین آن به شکل قانونی میسر نباشد .اما به هر روی این امر نافی‌التزام به رعایت آن نخواهد بود .کتاب با ای...این کتاب از سوی((موزه علمی لندن)) منتشر شده و عنوان اصلی آن((حقایق شگفت انگیز ارتباطات)) است .در این کتاب, نخست مخاطبان با نخستین تلاش‌های انسان برای برقراری ارتباط که به‌گونه داستانی بازگو شده آشنا می‌شوند ;سپس این مطالب را مطالعه می‌کنند :کارکردهای رادیو, تلفن‌های دیجیتال و تصویری, تلویزیون‌های مدرن فردا, کتاب و نشر الکترونیک, دوربین‌های پر سرعت دیجیتال...کتاب با بیان مفاهیم اساسی ارتباطات انسانی و نقش مدل‌های ارتباطی شروع می‌شود; سپس مولف رهنمودهایی برای برقراری ارتباط بهتر به دست می‌دهد, ((هم دلی)), ((شنیدن موثر)), ((خودآگاهی)) و ((خود فرهیختگی)) از جمله این رهنمودها به شمار می‌آید .کتاب با توضیحاتی درباره مراحل شکل‌گیری ارتباط با دیگران و چگونگی تقویت یا تضعیف آن به پایان می‌رسد .

نگارنده در کتاب به موضوع اطلاعات و ارتباطات از جنبه اجتماعی و نظام کشوری و جهانی توجه نموده, همچنین بر نقش اطلاعات و ارتباط در امور روابط بین‌المللی تاکید می‌کند .کتاب شامل این مطالب است' :سیری در تحول مطالعات ارتباطی', 'ارتباط چیست', 'ژئوپولتیک جهانی اطلاعات و ارتباطات', 'نقش وسایل ارتباطی و فناوری‌های نوین ارتباطات در روابط بین‌الملل', 'ارتباطات و دیپلما...مولف در این کتاب, با توجه به روند مهم زندگی اجتماعی در آستانه ورود به قرن بیست و یکم نظریه‌ها, تحقیقات و مهارت‌هایی را در خصوص رشته 'ارتباطات میان فردی 'معرفی می‌کند .وی در هر فصل همراه با تمرین‌هایی سعی دارد مخاطبان مفاهیم و اصول کتاب را در زندگی شخصی خویش به کار برند, همچنین در هر فصل, بخش یادداشت‌های ارتباطی نیز وجود دارد که در آنها تحقیقات و نمونه‌های...این کتاب به منظور مطالعه دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای درس 'نظریه‌ها و فرآیند ارتباط سازمانی' تدوین شده است. جلد سوم از این مجموعه در قالب چهار موضوع 'رمز و فرهنگ', 'معنا و طبقه‌ها', 'رسانه‌های جمعی' و 'ارتباطات میان فرهنگی' فراهم آمده است. برخی از مباحث کتاب بدین قرارند: طبقه‌های اجتماعی و روش‌های ارتباطی, بررسی‌هایی در زمینه تعمی...

جلد دوم از کتاب 'ارتباطات و فرهنگ 'که به منظور استفاده دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری برای درس 'نظریه‌ها و فرآیند ارتباطات سازمانی 'تدوین شده شامل 32مقاله در باب 'ارتباط 'است .این مقالات در قالب پنج موضوع' :علایم کلامی و غیر کلامی', 'جهت‌ها و فاصله‌ها', 'اختلال صوری و معنایی', 'بازخور و کنترل 'و 'زاید لازم و توازن 'سامان یافته‌ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۶۲ مقاله