آفتاب

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۶۲ مقاله

دولتی از ابعاد مختلف بررسی و تبیین شده است. فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: 'مشارکت‌های مردمی', 'سازمان‌های غیر دولتی', 'جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی', 'ویژگی‌های عمومی و وضعیت رشد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی', 'عوامل اثر گذار بر رشد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی در ایران' و 'جمع بندی و راه کارها'.

مولف در این کتاب, پس از بازشناسی ریشه واژه 'نهاد 'و تعریف آن در حوزه‌های مختلف اجتماعی (حوزه اصالت واقعیت اجتماعی, حوزه اصالت تعریف اجتماعی, و حوزه اصالت رفتار اجتماعی) کوشیده است' .نظریه نهادی 'را در حوزه علوم اداری و مدیریت شرح و تبیین نماید .برای این منظور, نخست تحلیلی از نظریات مایو, بروکراسی وبر, بارنارد, پارسونز, سلزنیک, اسکات و کرتیس به دست می‌دهد...در کتاب سعی شده است ـ با ترسیم اجمالی وضعیت ایران و جهان ـ زمینه‌های اجتماعی و سیاسی ورود رسانه‌های ارتباط جمعی بازگو شود. از این رو نگارنده با طرح ویژگی‌های قدیم‌ترین صنعت ارتباطی (پست) در ایران, فن‌آوری‌های ارتباطی جدیدی که به ایران وارد شده معرفی می‌کند. وی همچنین موضوع اصلاحات و انقلابات سیاسی و اجتماعی ایران از منظر ورود تکنولوژی رسانه‌ای را بررسی کرده...در بخش نخست این کتاب مولف با برشماردن و ارزیابی ویژگی‌های خودمداری, مهم‌ترین عامل و علت سیاسی خودمداری ایرانیان را حکومت استبدادی معرفی می‌کند .در بخش دوم با نگاهی به تاریخچه حکومت استبدادی در ایران ـ از آغاز تا دوران معاصر ـ رابطه خودمداری ایرانیان با حکومت استبدادی و برخی ویژگی‌های عمومی جامعه ایران بررسی و ارزیابی می‌شود .سپس در بخش سوم, شرحی از برخی وی...

کتاب, ترجمه‌ای است از پنج مقاله 'ژان بودریار 'که با این عناوین به طبع رسیده است' :مبادله نمادین و مرگ (انقلاب ساختاری ارزش, فراسوی ناخودآگاه و'(..., 'در سایه اکثریت‌های خاموش, توده و تروریسم, نظام‌های فروپاشنده و نظام‌های فراپاشنده و'(..., ...'یا پایان امر اجتماعی', 'فروپاشی معنا در رسانه‌ها 'و 'توده : فروپاشی امر اجتماعی در رسانه‌ها .'این نوشته‌ها در واقع...

مجموعه حاضر, گزیده‌ای است از مقالات عرضه شده در مجموعه گردهمایی‌های 'دولت و مشارکت مردمی 'که به همکاری اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های اردبیل, قزوین, کردستان, کرمان, گلستان, خوزستان و سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته دولت در شهریور 1380برگزار گردیده بود .کتاب در دو فصل 'مشارکت سیاسی ' و 'وفاق ملی 'شامل مقالاتی...مجموعه حاضر گزیده‌ای از مقالات مربوط به گردهمایی 'دولت و مشارکت مردمی 'است که با همکاری اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های مختلف کشور ـ به مناسبت هفته دولت در شهریور ماه 1380ـ برگزار گردیده است .عناوین مقالات بدین قرار است1 :ـ راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در عرصه فرهنگ/ دکتر محمد حسین پناهی', 2ـ ضرورت مشارکت م...این مجموعه متضمن مباحثی است درباره وضعیت کنونی جامعه ایران, شرایط آینده, آینده شناسی ایران, آینده‌سازی (راه‌های برون رفت از موانع) توجیه نظری گفتمان, مردم سالاری دینی و مانند آن. برای نمونه, نگارنده تصریح می‌کند: 'جامعه‌ی پسا ـ انقلاب ما, از یک سو, در حال باز ـ تجربه‌ی دگرگونی‌ها, دگر شدگی‌ها و دگر سازی‌های پسا ـ مشروطه, و از جانب دیگر, در حال تجربه‌ی شرایطی...در این کتابچه مقاله 'دیالکتیک تنهایی 'که در واقع فصل پایانی کتاب 'هزارتوی تنهایی 'نوشته 'اکتاویوپاز '( 1914ـ 19998) است درج گردیده است . وی در این مقاله می‌گوید' :جامعه پدرسالار به ارث رسیده از فاتحان بر همه جنبه‌های زندگی و نهادها در مکزیک, حتی خصوصی‌ترین نهادها مانند خانواده, سایه افکنده است و در عصر تکنولوژی این وضعیت حالت تشدید یافته است . پیشنهاد او ر...کتاب حاضر طی پنج فصل به بررسی و ارزیابی ابعاد اجتماعی دیوان سالاری اختصاص دارد .نگارنده با بحث و نقادی پیرامون مفهوم 'دیوان سالاری ناب 'از منظر ماکس وبر, کاربردهای متنوع آن را با سیری تاریخی در تمدن‌های مختلف جهان باستان تا به امروز بررسی می‌کند افزون بر آن, نقد و تحلیلی از نظریه‌های جدید دیوان سالاری فراهم می‌آورد' .دیوان سالاری‌های باستانی', 'رم و بیزان...

در این کتاب نقش رادیو در فرآیند توسعه, در قالب دو بخش اصلی تشریح شده است .نگارنده در بخش نخست ضمن به دست دادن تعریفی از توسعه و ویژگی‌های آن نقش آموزشی رادیو و کارکردهای آن را در برخی کشورها نظیر :تایلند, زلاندنو, ژاپن, هندوستان, توگو و نیجریه بررسی کرده است .وی در بخش دوم عمدتا به نقش ارتباطات در توسعه سیاسی اشاره کرده, علاوه بر آن, تاثیر ارتباطات در توس...در کتاب حاضر, نقش رسانه‌ای رادیو با سایر رسانه‌های دیگر مقایسه شده و مزیت‌ها و محدودیت‌های آن ارزیابی گردیده است .نگارنده ضمن برشمردن منشا و فرآیندهای اثرگذاری رادیو, تاثیرات آن را بر روی خرده نظام فرهنگ (زبان و دین), خرده نظام سیاست (مشروعیت, جامعه‌پذیری, فرهنگ سیاسی, توسعه سیاسی), خرده نظام اقتصادی (اقتصاد کلان و خرد عرضه و تقاضا) و خرده نظام آموزشی و...در((راز کرشمه‌ها)) نویسنده رفتار سالم یا ناسالم بشری را از دیدگاه فلسفی ارزیابی کرده با بهره‌گیری از نظریات و تحقیقات روان شناسان سعی دارد پرده از راز پنهان و چهره اسرارآمیز علل رفتار انسانی بگشاید .عناوین برخی از مباحث کتاب به این شرح است :((از ادیان عبرت بگیریم)), ((این رویاهای ساختگی)), ((حکومت بر دل‌ها)), ((روحی که بیمار است)), ((تربیت جامع)), ((ناهم...در این کتاب, مراحل و چگونگی انجام تحقیقات اجتماعی درباره موضوعات مختلف, به گونه آموزشی بیان می‌شود .این مطالب در هفت بخش سامان یافته است .در بخش نخست, مخاطبان با مختصات تحقیقات بنیادی, کاربردی و ارزیابی, آشنا می‌شوند .در بخش دوم, رهنمودهایی در باب پنج مرحله تحقیق به طبع می‌رسد . این مراحل عبارت‌اند از :انتخاب و تعریف یک مساله جامعه شناختی, توصیف رابطه مسا...نگارنده در این کتاب پاره‌ای از مسائل ارتباطات و نقش فرهنگ در کنش‌های اجتماعی را بررسی کرده است .وی در این بررسی, نخست, شناخت باورهای پایه و نظام‌های پنداره‌ساز را تشریح می‌کند ;سپس بر 'نقش مقررات اجتماعی و قدرت 'و نیز قابلیت‌های رسانه‌های دیداری ـ شنیداری در تاثیر بر شیوه‌های برداشت 'انسان در شرایط مختلف فرهنگی 'تاکید می‌ورزد و کنش‌گران را مانند شبکه‌ای پ...نوشتار حاضر به منظور تبیین موضوع 'مشارکت مردم 'فراهم آمده در سه بخش با این عناوین سامان یافته است' :راه کار گسترش مشارکت در صحنه‌های سیاسی ـ اجتماعی', 'بررسی محتوایی مشارکت 'و 'بررسی نقش کاربردی رسانه‌های گروهی در مشارکت سیاسی و اجتماعی .'کتاب حاضر, ترجمه تازه‌ای است از کتابی که در سال 1379تحت عنوان 'رساله‌ها و نوگرایی :نظریه‌ای اجتماعی درباره رسانه‌ها', با ترجمه علی ایثاری کسمایی و به اهتمام انتشارات موسسه ایران, منتشر گردید' .مسعود اوحدی 'در پیش گفتار مترجم, عمده‌ترین پرسش‌های 'تامپسون 'را در کتاب بدین قرار برمی‌شمارد : رسانه‌های ارتباطی چه نقشی در شکل‌گیری جوامع مدرن ایفا می‌کنند چگونه م...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۶۲ مقاله