آفتاب

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۶۲ مقاله

نگارنده در این کتاب طی ده فصل, برخی وظایف روانی و اجتماعی پرستاران را بیان می‌کند .برای این منظور در فصل نخست با به دست دادن تعریفی از روان‌شناسی اجتماعی, به اختصار نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی را شرح می‌دهد .در فصل دوم مفهوم علمی رفتار, همچنین مجموعه عوامل اثرگذار بر آن را برمی‌شمارد .فصل‌های بعدی نیز هر کدام به شرح یکی از مفاهیم روان‌شناسی اجتماعی و نظر...در کتاب, نظریات و کاربردهای روان‌شناسی همرنگی با جماعت یا همنوایی به تفصیل بررسی شده است .در دیباچه کتاب آمده است' :مسئله همرنگی با جماعت که از جمله مباحث مهم روان‌شناسی اجتماعی است, یکی از پدیده‌های نفوذ اجتماعی و همنوا شدن با افراد در گروه‌های اجتماعی است .اگرچه همرنگی با جماعت فرآیندی است که موجب سهولت زندگی اجتماعی می‌شود ولی همواره استقلال فکری, ذهنی...

مولف پس از تعریف 'ارتباط 'به شرح نکاتی در خصوص برقراری ارتباط کلامی و نوشتاری برمی‌آید ;سپس درباره مدل‌های برقراری ارتباط غیر کلامی توضیح می‌دهد که از آن جمله‌اند' :زبان بدن', 'تغییرات صدا', 'فضا', 'زمان', 'زیباشناسی', 'مشخصات فیزیکی', 'مصنوعات 'و 'جایگاه اجتماعی افراد .'شرحی از روش‌های تجزیه و تحلیل عبارات کلامی, ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و تحلیل رفتار م...این کتاب مروری است بر جنبه‌های روان‌شناسانه پیام‌رسانی غیر کلامی ـ از نحوه رفتار با بیماران روانی تا بهبود بخشیدن به سخنرانی سیاست‌مداران ـ که ذیل نوزده فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی ـ رفتاری تدوین شده است . مولف در این کتاب بر آن است, ضمن به دست دادن اطلاعاتی درباره کانال‌های غیر کلامی, عملکردهای مختلف پیام‌رسانی بدن و یافته‌های تجربی آن را تشر...نویسنده در کتاب علاوه بر توصیف روابط انسانی و تشریح ویژگی‌های روانی آن, جنبه‌های گوناگون رابطه را بررسی کرده از مزایای رابطه انسانی سخن نی‌گوید ;ضمن آن که وی مهارت‌های رابطه را معرفی کرده از چگونگی ابراز وجود, چگونگی گوش فرا دادن به صحبت‌های دیگران, و چگونگی برطرف ساختن تعارض‌ها و تضادها سخن به میان می‌آورد .کتاب عناوینی از این دست را شامل می‌شود' :مهارت...'هدف این کتاب آشنایی با روش‌های تحقیقاتی کلیدی است که در مطالعه و بررسی رسانه‌ها و ارتباطات گروهی به کار می‌روند. روش‌هایی انتخاب و ارائه شده‌اند که به اعتقاد مولفان, در چارچوب روابط متقابل بین رشته‌ای, بیش از هر روش دیگر منسجم, مناسب و سازنده هستند و در عین حال با موضوع گسترده رسانه‌ها و ارتباطات, اساسا جامعه شناسانه برخورد می‌کنند. در سراسر کتاب, تاکید روی...

اولین قسمت کتاب شامل فصل‌های است که طی آنها اندیشه‌های نشانه شناختی, روان کاوی, مارکسیستی و جامعه‌شناسی معرفی شده است.قسمت دوم کتاب را مقاله‌هایی تشکیل می‌دهند که در آنها درباره کاربرد دیدگاه‌های گوناگون درباره هنرهای عامیانه, سخن رفته است .

مطلب آغازین این جزوه درباره نقش و اهمیت 'زبان تصویر 'و کارکردهای آن در زندگی انسان است که در پی آن درباره ادبیات زبان تصویر و چگونگی استفاده از آن توضیح داده می‌شود .در پایان جزوه, برای نمونه, به چگونگی استفاده از زبان تصویر در خصوص 'گفتگوی تمدن‌ها 'اشاره می‌گردد .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۶۲ مقاله