آفتاب

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۶۲ مقاله

مولف در این کتاب, مقوله 'جامعه‌شناسی سازمان 'را با استناد به اندیشه‌های نظری و تجارت عملی بررسی و تبیین می‌کند .در فصل نخست, با مرور سریع داده‌های مربوط به سازمان‌ها در جوامع معاصر, تغییر و تحولات مربوط به آن بررسی می‌شود . در فصل دوم ریشه‌های سنتی سازمان‌ها در اندیشه‌های 'تیلور', همچنین نظریه کلاسیک 'وبر 'ارزیابی می‌گردد .در فصل سوم شرحی از مفهوم علمی ساز...

در این کتاب, نگارنده با رویکردی جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت ;کاربرد مفاهیم جامعه‌شناسانه در سازمان و مدیریت سیستم‌های اجتماعی, و تاثیر سازمان بر جامعه را بررسی می‌کند .وی در این خصوص ابتدا ذیل موضوعاتی چون :تعریف جامعه‌شناسی, پیدایش و قلمرو جامعه‌شناسی, تعریف سازمان و سازمان اجتماعی, و اهمیت سازمان در جامعه کلیاتی درباره جامعه‌شناسی سازمان فراهم می‌آو...نگارنده در این کتاب پیامدهای مربوط به جامعه غیر مونی را بازگو و تحلیل می‌کند .وی بر این باور است' :رفتارهای غیر مدنی و خشونت بار و ناهنجاری‌های اجتماعی حلقه اصلی زنجیره‌ای هستند که از یک سبب ایجاد بحران اجتماعی و افزایش جرم و بزهکاری می‌گردد و از طرف دیگر در صورت عدم توانایی مسئولین در برخورد با آن سبب مایوس شدن و بی‌تفاوتی مردم می‌گردد .'نگارنده در بخش...'جامعه نمایش, تفسیرهایی در باب جامعه نمایش, و پیش گفتار چهارمین چاپ ایتالیایی جامعه نمایشی, سه متن جداگانه اما مکمل یکدیگرند که ترجمه فارسی آنها در یک جلد گنجانده شده است .دبور تحلیل خود را بر پایه مطالعات عمیق در زمینه فلسفه, اقتصاد, سیاست, جامعه شناسی, تاریخ هنر, روان شناسی, تاریخ انقلاب‌ها, جنگ‌ها و جنبش‌های اجتماعی و تئوری‌های حاصل از آنها تدوین می‌کن...کتاب حاضر, در بردارنده چندین مقاله سخنرانی است که در طی دو سال گذشته تهیه یا شده‌اند و به نوعی با یک دیگر ارتباط موضوعی دارند .در این مقالات و سخنرانی‌ها مسائل اساسی و مهم اجتماعی و فرهنگی چون تنگناها و چالش‌های عمیق مشارکت در ایران, شکست طرح‌های شهرسازی کشور, گردشگری در ایران, مدیریت واحد شهری, شورا و تعاون, مردم و شهرداری‌ها تبیین و تفسیر شده است .عناوین...کتاب حاضر مشتمل بر چهار گفتار است .در گفتارهای اول و دوم از دو نظریه راهبردی مدیریت نوین تحت عناوین 'مدیرگرایی 'و 'نگرش‌های بوم شناختی 'ـ با تاکید بر تفکر مدیریتی در عرصه اجتماعی و نهادینه شدن مدیریت ـ سخن به میان آمده است .در گفتار سوم نیز تحت عنوان 'الگوهای رفتاری مدیریت اطلاعات 'ویژگی‌های رفتاری انسان هوشمند در تفکر مدیریتی توضیح داده شده است .گفتار چ...

در این کتاب از مجموعه 'بچه‌ها به گوش 'یازده رهنمود اخلاقی و رفتاری در قالب داستان برای مخاطبان گروه سنی 'ب 'و 'ج 'فراهم آمده است .داستان با این موضوعات تدوین شده است :خرج کردن پول با اجازه پدر و مادر, رعایت نظم و مرتب کردن اتاق و گذاشتن اسباب بازی‌ها در سر جای خودشان, صرفه‌جویی در مصرف آب, توجه و اهمیت به دیگران, درست شستن و درست ایستادن, صحبت نکردن موقع...

کتاب حاضر در راستای بهبود بخشیدن به شرایط فیزیکی و کالبدی مناطق زاغه‌ای و حاشیه‌ای, مانند بهسازی شرایط زیست محیطی و بهداشتی, در شش فصل تالیف شده‌است .در فصل اول این کتاب, درباره اصطلاحات و تاریخچه حاشیه نشینی توضیح داده شده‌است . پنج فصل بعدی, به تعریف بهسازی, پاک سازی و توانمند سازی این مناطق پرداخته است و در مورد مهمترین راهکارها در چارچوب سامان دهی سکون...

'ارتباط سنتی 'به مفهومی که در این کتاب مورد نظر است به طور عمده به ارتباط انسانی, شفاهی, چهره به چهره و بی واسطه فردی و گروهی اطلاق می‌شود که علی‌رغم ظاهر ساده و ابتدایی می‌تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد .این نوع ارتباطات گرچه به دلیل گستره و پیچیده شدن جوامع انسانی کارکرد گذشته خود را از دست داده‌اند اما هنوز هم از نفوذ و اعتبار خاصی برخوردا...نگارنده در این اثر سیر تطور پدیده سازمان‌های اداری ـ حکومتی در ایران را بررسی و دیوان سالاری را معرفی نموده است. مباحث کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده است: 'درآمدی بر دیوان سالاری ایران قبل از اسلام', 'درآمدی بر اوضاع سیاسی دو قرن اول ایران بعد از ورود اسلام', 'دیوان سالاری از دوره غزنویان تا حمله مغول', 'دیوان سالاری از حمله مغول تا صفویه', 'صفویه (905 ـ 1...در فصل نخست کتاب مخاطبان با تاریخچه رشد روان‌شناسی اجتماعی و پژوهش‌های بنیادی این رشته آشنا می‌شوند .سپس طی چهار فصل درباره پیدایش, مفاهیم کلیدی, عناصر نظری و حوزه‌های تحقیقاتی روان‌شناسی اجتماعی مباحثی را مطالعه می‌کنند .این حوزه‌ها عبارت‌اند از :((روان‌شناسی بین فرهنگی)), ((جامعه‌شناسی روانی کار و ارگونومی)), ((جامعه‌شناسی روانی سازمان‌ها)) و ((جامعه‌شنا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۶۲ مقاله