آفتاب

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۶۲ مقاله

موضوع تحقیق حاضر, بررسی عوامل موثر بر مصرف برخی از کالاهای فرهنگی است که با بهره‌گیری از روش پیمایشی و با استفاده از 500نفر نمونه, در دو منطقه جنوبی و شمالی از شهر تهران انجام شده است .در این پژوهش, مفهوم مصرف کالاهای فرهنگی با ساعات تماشای تلویزیون, رادیو, و ویدئو در هفته, همچنین سینما و تئاتر در سال, تعداد عنوان کتاب مطالعه شده در ماه, تعداد عنوان‌های ر...موضوع این پژوهش, عوامل اثرگذار بر مصرف برخی از کالاهای فرهنگی است که با روش پیمایشی و مطالعه 500نمونه در دو منطقه جنوبی و شمالی شهر تهران صورت گرفته است .در پژوهش حاضر میزان مصرف کالاهای فرهنگی با ساعات تماشای تلویزیون, رادیو و ویدئو در هفته, سینما و تئاتر در سال گذشته تعداد عنوان کتاب مطالعه شده در ماه گذشته, تعداد عنوان‌های روزنامه مورد مطالعه, موسیقی,...

در این کتاب, تاریخچه 'ارتباطات 'از گذشته تا امروز در قالب پرسش و پاسخ به اختصار بازگو می‌شود .برخی پرسش‌های مطرح شده در کتاب عبارت‌اند از :چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم ما پیام‌ها را چگونه دریافت می‌کنیم پیام رسانی بدون کلام چگونه است حیوانات چگونه پیام خود را منتقل می‌کنند پیام رسانی به وسیله تصویر از چه زمانی شروع شد پیام رسانی در مکان‌های مقدس...در این کتاب مهارت های اساسی در برقراری ارتباط با دیگران همراه با تمرین و مثال تشریح شده است. موضوعات اصلی کتاب عبارت اند از: 'مهارت های پایه (گوش کردن, خودبازنمایی و بیان)', 'مهارت های پیشرفته (زبان اندام ها, زبان واره ها و فرا پیام ها, نقشه های پنهانی, تحلیل تبادلی, زبان روشنگر و فرهنگ و جنسیت)', 'مهارت های حل بحران (تمرین پرجراتی, مبارزه جوانمردانه, مذاکره...در این کتاب اصول و مبانی 'تئوری رفتار جمعی 'شرح و تبیین می‌شود .این تئوری یکی از مخله‌های اصلی در تبیین جنبش‌های اجتماعی بوده که برای تحلیل مراحل متوالی پیدایش و توسعه جنبش‌های اجتماعی و عمل جمعی کار برد دارد .نگارنده ابتدا تحلیلی از رفتار جمعی به دست می‌دهد ;سپس مفاهیم پایه :اجرای کنش اجتماعی, ماهیت رفتار جمعی, و ساختار زیر بنایی رفتار جمعی را بررسی کرده...در این کتاب به اختصار برخی تئوری‌ها و دیدگاه‌های نظریه پردازان انحرافات اجتماعی طی چهار فصل تشریح شده است .در فصل نخست تئوری‌هایی نظیر :((تئوری ساختاری و خرده فرهنگ انحراف)), ((تئوری بوم‌شناسی انحراف (مکتب شیکاگو))), ((تئوری تعامل‌گرایی)), ((تئوری برچسب زنی)), ((تئوری کارکردگرایی)) و ((تئوری مارکسیستی)) بیان می‌گردد .در فصل دوم ارتباط جنایت و تبهکاری با ب...

در این کتاب تاریخ رسانه‌های روسیه((مطبوعات, رادیو, تلویزیون و خبرگزاری‌ها) بررسی شده است .این تاریخ مربوط است به قرن‌های هجدهم و نوزدهم, دوران بعد از انقلاب اکتبر و ایجاد اتحاد جماهیر شوروی, دوران پرسترویکا و دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی .در تهیه این کتاب از منابع زبان اصلی استفاده شده است .تا پایان قرن هیجدهم مطبوعات روسیه تقریبا به صورت حرفه‌ا...آنچه در این کتاب فراهم آمده بخشی از دیدگاه‌های 'آیت‌الله هاشمی شاهرودی' درباره چند و چون تبلیغات و اطلاع‌رسانی است که از سخنرانی‌های مختلف وی استخراج شده در قالب این موضوعات تدوین گردیده است: رسالت‌ها, اهداف, راه‌کارها, آسیب‌ها و تهدیدها, فرصت‌ها, ضرورت‌ها, کاستی‌ها, دستاوردها, و وظایف.کتاب, با نگاهی اجمالی به زمینه تحقیقات ارتباطی و با تاکید بر مرکزیت تحلیل محتوا و نیز کاربرد این روش در سایر رشته‌ها آغاز می‌شود .سپس ضمن تعریفی رسمی از 'تحلیل محتوا', اصطلاحات مهم آن مانند اندازه‌گیری, تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج بررسی می‌شود .بخش سوم, توصیفی است از مراحل طرح‌ریزی یک تحقیق بر مبنای بخش‌های مقدماتی .شش فصل باقی مانده مراحل تحقیق را عمی...در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متاثر از آن معرفی گردد. آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها موثرند, تشریح شود.نگارنده در این کتاب, مقوله 'گستره عمومی 'را از دیدگاه تجربی و عمدتا نظری بررسی و تبیین می‌کند افزون بر آن, بخشی از روابط و در عین حال مرزبندی‌های گستره عمومی را شرح می‌دهد .گستره عمومی از دیدگاه وی 'فضایی اجتماعی است که تحت تاثیر تاریخ می‌باشد و اطلاعات, اندیشه‌ها و مناظرات فکری در آن تعامل دارد .'این کتاب در واقع نوعی مناظره بین سنت نقد با طیف‌های سازند...

در این کتاب ذیل چهار بخش, مقوله ارتباط از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی و تبیین شده است .مخاطبان کتاب را با این مباحث مطالعه می‌کنند1 :ـ ارتباط اجتماعی (شامل :اهمیت ارتباط اجتماعی, انواع ارتباط اجتماعی, عناصر ارتباط اجتماعی و صاحب‌نظران ارتباط اجتماعی)2 ;ـ وسایل ارتباط جمعی(شامل :ویژگی اساسی ارتباط جمعی, ساخت و سازمان وسایل ارتباط جمعی, رسالت‌ها, وظایف و وسایل...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۶۲ مقاله