- پيوست (پروندهٔ محرمانهٔ فلکلر)

ترانه‌ها، متلک‌ها، قصه‌ها، و مثل‌هاى هرزه، فحش‌ها، نفرين‌ها.


رابطهٔ بين عاشق و معشوق، رابطهٔ زناشوئى.


رندى و قلندري، فاحشه‌خانه، زندگى شهوانى.


بيمارى مقاربتى و طرز درمان آنها.


- شروع به کار

هرگاه ”حنا“ و خواص طبى و استعمال آن در زينت و يا در بعضى مراسم مانند ”حنابندان“ ذکر نشده، دليل اين نيست که بايد از توضيح دربارهٔ آن چشم پوشيد. برعکس خيلى موضوع‌هاى محلى قيد شده که متعلق به يک ناحيهٔ به‌خصوص مى‌باشد و در جاهاى ديگر يافت نمى‌شود. اينک خلاصه نظريات سن تيو (P. Saint Yves. Manuel de Folklore. Paris. 1963) را براى آسان کردن کار کسانى که خواهان جستجوى فلکلر محلى مى‌باشند اقتباس کرده مى‌افزائيم تا با در نظر گرفتن شرايط زير شروع به‌کار کنند وگرنه زحمت ايشان بيهوده خواهد بود.


چنانکه ملاحظه مى‌شود، دامنهٔ فلکلر ايران به‌علت قدمت تاريخي، شرايط مختلف زندگي، آب و هوا و مناطق گوناگون، بسيار وسيع و متنوع است، به‌طورى که راجع‌به فلکلر کوچک‌ترين دهکده يا مطالعه در احوال قبيله‌هاى مخصوص مانند يزيدى‌ها در کرند و فرقه‌هاى مختلف درويش‌ها يا اقليت‌هاى مذهبى وى يا ايلات (شاهسون، قشقائي، کرد، بختياري، ترکمن، بويراحمدي، لر...) مى‌شود کتاب‌هاى بسيار جالب فراهم کرد. وليکن مطلب عمده اين‌جا است که درهر علمى بايد ابتدا محصول واقعى آن را در نظر گرفت. اين مسئله دربارهٔ فلکلر نيز صدق مى‌کند؛ زيرا حقايق علمى به منزلهٔ مصالح اوليهٔ علوم به‌کار مى‌رود وگرنه حدسيات و تخيلات دلربا خشت بر آب است. از اين قرار بايد به جمع‌آورى دقيق فلکلر نقاط گوناگون کشور دست زد: سپس به مقابله و مطالعه و مقايسهٔ آنها پرداخت؛ زيرا اين موضوع قابل توجه خواهد بود که فلکلر سرتاسر کشور در دسترس باشد و بتوان نتايج علمى از مقايسهٔ آنها به‌دست آورد. از اين‌رو هرگونه شتاب‌زدگى با قضاوت قبلى ممکن است که نتيجهٔ زحمات را منحرف بکند.


مثلاً طايفهٔ ”کولي“ که لولى يا لورى و يا سوامانى ـ Tziganes که به ترکى ”چينگنه“ مى‌گويند. پس از تحقيق کامل راجع‌به هر قبيله و مقايسهٔ آن با کولى‌هاى ديگر که در تمام دنيا پراکنده مى‌باشند، ممکن است که از لحاظ جامعه‌شناسى نتيجهٔ بسيار قابل توجهى در برداشته باشد؛ زيرا اين طايفه پاى‌بند به زبان و نژاد و مذهب به‌خصوصى نيست و در هر سرزمين به رنگ محل در مى‌آيد. به اين معنى که ظاهراً مذهب محيط را مى‌پذيرد اما به آن معتقد نمى‌باشد. نژاد ثابتى ندارد؛ زيرا بچه‌هائى که مى‌دزدند، جزء تيره مى‌شوند و خوى آنها را مى‌گيرند؛ هم‌چنين زبان مخصوصى ندارند و به زبان محيط خود سخن مى‌گويند. از مشخصات آنها اين است که زن‌هاى کولى لباس مخصوصى مى‌پوشند، از راه دزدي، فالگيري، کف‌بيني، رقاصى و گدائى زندگى مى‌کنند، مردها عموماً آهنگرها دوره‌گرد دهات هستند و در مناطق گرمسير و سردسير معينى کوچ مى‌کنند. چيزى که مهم است، ساليان درازى مى‌گذارد که اين طايفه توانسته است با تمام مختصات تيره‌اى خود را ميان اقوام و در سرزمين‌هاى گوناگون نگاه دارد.


در زمينهٔ فلکلر يک نفر مشاهده کننده هر چند زيرک و تيزبين باشد، باز هم ناچار بايد به تحقيقات ديگران مراجعه بکند که به‌جاى او ديده و شنيده و يادداشت کرده‌اند، زيرا يک نفر به تنهائى نمى‌تواند همه‌ چيز را ببيند و بشنود و بدون جستجو عملاً جمع‌آورى فلکلر ميسر نمى‌باشد. پس اين‌کار به عهدهٔ ديگران محول شده است.


دو نوع جستجو وجود دارد. يکى کاوش مستقيم که محدود به يک ده يا شهر کوجک و يا يک محلهٔ شهر بزرگ مى‌شود. ديگر تکاوش غيرمستقيم است که شامل يک استان و يا يک کشور مى‌گردد. در صورت دوم، جستجو کننده متوسل به تحقيقات عدهٔ زيادى از پژوهندگان ديگر مى‌شود که شايد شخصاً هم آنها را نديده و نمى‌شناسد.


اما از آنجا که در اين زمينه هنوز هيچ‌گونه تحقيقات در ايران صورت نگرفته، عجالتاً در قدم اول لازم است، اسناد و مدارک راجع‌به آنان فراهم گردد تا بتوان نتيجهٔ کلى گرفت.