ايلام از شمال به استان کرمانشاه، از جنوب به قسمتى از خوزستان و کشور عراق، از شرق به استان لرستان و از غرب به کشور عراق محدود است.


استان ايلام با مساحتى حدود 19086 کيلومتر مربع در ميان رشته کوههاى کبيرکوه از سلسله جبال زاگرس در غرب کشورمان قرار دارد. يافته هاى باستان شناسى در تپه هاى معروف هليلان و دهلران استقرار اوليه انسان را در هزاره نهم قبل از ميلاد در اين سرزمين تاييد مى کند. استان ايلام، داراى ميراث فرهنگى و طبيعى بى مانندى است. برخى از اين آثار : امامزاده سيد محمد عابد(ع)، قلعه سام، شهر باستانى سيروان، مناطق حفاظت شده و ...