محوطه باستانى هومان

در ساحل غربى رود سيمره و در کنار پل تاريخى چم‌نشت، در چهار کيلومترى دره‌شهر، آثارى از يک شهر باستانى از جمله پى ديوار و طاق ساخته شده از سنگ و گچ در محوطه‌‌اى به وسعت حدود دو کيلومترى به نام هومان مشاهده مى‌شود. به نظر مى‌رسد زمانى اين محوطه محل بارانداز کنار پل و منطقه‌اى جهت اياب و ذهاب و حمل کالا و احتمالاً يک منطقه تجارى بود. به عقيده دمرگان، ممکن است در زير اين بنا (ويرانه‌هاى دره‌شهر) بادکاى يونانى‌ها و ماداکتو پنهان باشد و همچنين شهر ديگرى از آشورى‌ها به نام دورانداسى در مقابل ماداکتو که در ساحل چپ رودخانه سيمره واقع است.

مجموعه آثار باستانى پشته سيکان

پشته سيلکان از جمله پشته‌هاى شرقى کبيرکوه است که در شمال غربى دره‌شهر واقع شده و رودخانه سيکان اين منطقه را مشروب مى‌سازد. آثار متعددى در محدوده سيکان وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از: تپه‌هاى باستانى هاشم‌آباد، چهار طاقى فرهادآباد، برج‌هاى نگهباني، قلعه دوره قاجاريه و محوطه‌هاى باستاني.

تنگه بهرام چوبينه

در دره تنگه چوبينه، در فاصله ۱۴ کيلومترى جنوب شرقى دره‌شهر، بقايايى از بناهاى قلوه‌سنگى و ملات گچ دوران ساسانى ديده مى‌شود که با مصالح موجود در محل کاملاً مرتبط هستند. هنوز هم قسمت‌هايى از ديوارکشى بر روى ارتفاعات شمالى و جانبى تنگ به طبع وضعيت طبيعى کوه‌هاى اطراف، با همان شيوه‌هاى معمارى و مصالح انجام مى‌شود و بدين وسيله دهانه تنگ، کاملاً مسدود و مهار شده است. در سينه‌کش ارتفاعات شرقى و دقيقاً در دامنه فرورفتگى کوه، چشمه آبي، درون صخره‌ها جريان دارد که سطوح جانبى مسير آن در گذشته، حجارى شده‌اند. آثار دست‌ساز درون اين صخره‌ها و سد موجود در دهانه آن، با منظره طبيعى تنگه، چشم‌اندازى دل‌انگيز و دلنشين ايجاد کرده است.


شهر باستانى سيروان (شيروان)

شهر باستانى سيروان در روستاى سرابکلان شهرک لومار بخش شيروان شهرستان شيروان چرداول قرار دارد.اکثر بناهاى اين شهر باستانى داراى دو طبقه از سنگ و گچ و با طاق قوسى و از چهار جهت داراى ورودى و خروجى است. عرض ديوار بناها حدود ۵/۱ متر است. طاق‌هاى قوسى اطاق‌ها تقريباً از ارتفاع ۵/۱ متر ديوارهاى جانبى شروع شده است. سبک طاق‌هاى اکثر بناهاى باقى مانده تقريباً يکسان است. در محوطه شهر باستانى در زيرزمين يکى از خانه‌ها، چهار اتاق منظم با ابعاد ۲٭۸ در کنار هم ديد ه مى‌شود. طاق اين اتاق‌ها قوسى و از سنگ کلوخ و گچ در ساختن آنها استفاده شده است. سبک معمارى ساختمان‌هاى موجود در ويرانه‌هاى شهر باستانى شيروان با بناهاى شهر تاريخى دره‌شهر کنونى کاملاً قابل مقايسه است.