منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ

اين منطقه با وسعتى معادل ۳۳،۰۰۰ هکتار در قسمت شمال و شمال غربى شهر ايلام واقع گرديده و به لحاظ برخوردارى از موقعيت توپوگرافى ويژه و عوامل اکولوژيک منحصر به فرد خود (پوشش گياهي، حيات وحش و ...) تأثير به‌سزايى در شرايط بيوکليماتيک و تيپ آب و هوايى شهر ايلام دارد.


از جمله پوشش گياهى اين منطقه مى‌توان به بلوط ايراني، بنه (پسته وحشي)، زالزالک، گيلاس وحشي، داغداغان، انجير کوهي، ارغوان و ... همچنين گياهان مرتعى انواع فرفيون، شکر تيغال، گل گندم يک ساله، يونجه پنجه کلاغي، چوير و انواع گون اشاره نمود.

حيات جانورى

پوشش گياهى و زيستگاه‌هاى متعدد و کوهستانى بودن منطقه تنوع زيستى چشمگيرى را در سطح منطقه به وجود آورده است و گونه‌هاى جانورى متنوعى در اين زيستگاه‌ها زندگى مى‌کنند از جمله مى‌توان به پلنگ، خرس قهوه‌اى ، کل و بز، قوچ و ميش، گرگ، شغال، روباه و از پرندگان نيز عقاب، شاهين دال بالابان، کورکور، دال سياه، کبک ... اشاره کرد.

منطقه حفاظت شده کولک

اين منطقه با وسعتى حدود ۷۶،۰۰۰ هکتار در شهرستان مهران قرار دارد. قابليت‌هاى اين منطقه در حفظ اکوسيستم سيال خود و بهره‌گيرى از سيکل حيات وحش و طبيعت زيستگاه‌هاى مناسبى جهت پستانداران و ساير گونه‌هاى جانورى مى‌باشد. از پستانداران منطقه مى‌توان به قوچ، ميش، کل، بز، سياگوش و ... اشاره کرد. همچنين گونه‌هايى از پرندگان نظير دال، عقاب طلايي، دراج، سارگپه، قرقى و ... در منطقه زيست مى‌کنند.

منطقه حفاظت شده کبيرکوه و دينارکوه

اين منطقه بزرگ‌ترين و وسيع‌ترين اکوسيستم استان است که به لحاظ وجود شرايط خاص توپوگرافي، فون و فلور غنى و منابع آبى فراوان و تنوع اقليمى داراى زيستگاه‌هاى متنوعى مى‌باشد. اين قابليت‌ها موجب گرديده‌اند که بيش از ۴۰ زيستگاه مهم و حائز اهميت در منطقه به وجود آيد و ميان اجزاى طبيعى و سازه‌هاى محيطى آن پيوندى منسجم و موزون وجود داشته باشد از طرفى وجود چشم‌اندازهاى طبيعى و يونيک و جاذبه‌هاى مناظر طبيعى ارزشمند در داخل و حاشيه منطقه بر جذابيت و طراوات اين اکوسيستم بزرگ افزوده است.