به لحاظ اهميت اين دوره، صاحب‌نظران تعليم و تربيت اهداف متعددى براى آموزش و پرورش ذکر کرده‌اند. شناخت اين اهداف نه تنها براى مديران، معاونان و معلمان و مربيان مدارس ابتدايى لازم است، بلکه پدران و مادران دانش‌آموزان دبستانى هم بايد با اين اهداف آشنا شوند و بدانند که انتظارات برآمده از تحصيل فرزندانشان در دبستان چيست.

اهداف اعتقادى

۱. اصول دين را مى‌داند و به آن معتقد است.


۲. خداوند را دوست دارد و او را بهترين ياور و کمک مى‌داند.


۳. با زندگى انبياى اولواالعزم به ويژه نبى‌اکرم (ص) و معصومين (ع) تا حدودى آشناست و آنان را دوست دارد.


۴. با معناى معاد آشناست و مى‌داند که انسان در کارهايى که انجام مى‌دهد، نزد خداوند پاسخ‌گوست.


۵. به اولياى دين، بزرگان و شخصيت‌هاى اسلامى احترام مى‌گذارد.


۶. معناى تولّى و تبرّى را مى‌داند.


۷. قرآن را از رو مى‌خواند و با ترجمه‌ى برخى از سوره‌ها آشنايى داشته و بعضى را نيز از حفظ مى‌خواند.


۸. ترجمه ى بعضى از احاديث ساده را مى‌داند.


۹. نماز را به درستى مى‌خواند و با احکام ضرورى مربوط به نماز و روزه آشناست.


۱۰. نمازهاى واجب را با رغبت مى‌خواند ( براى دختران ).


۱۱. افراد محرم و نامحرم را تشخيص مى‌دهد و احکام مربوطه را رعايت مى‌کند.


۱۲. با مسائل مربوط به سن تکليف و تقليد آشناست و احکام را در حد ضرورت مى‌داند و به آن عمل مى‌کند ( براى دختران).


۱۳. با حلال و حرام آشناست و احکام مربوطه را در حد ضرورت رعايت مى‌کند.


۱۴. معناى امر به معروف و نهى از منکر را مى‌داند.


۱۵. به مجاهدين در راه خدا و شهدا احترام مى‌گذارد.


۱۶. زمان‌ها و مکان‌هاى مقدس و مهم را مى‌شناسد.


۱۷. به حضور در مسجد علاقه نشان مى‌دهد و آداب آن را مى‌داند.