اهداف اخلاقى

۱. راست‌گو و امين است.


۲. مؤدب و مهربان است.


۳. به عهد خود پاى‌بند است.


۴. مظاهر حيا و عفت در او آشکار است.


۵. احترام به بزرگ‌ترها را وظيفه‌ى خود مى‌داند و به نظرات آن‌ها توجه مى‌کند.


۶. از والدين اطاعت مى‌کند.


۷. شجاع و صبور است.


۸. تميز است و پاکيزگى را دوست دارد.


۹. تکاليف شخصى روزانه‌ى خود را شخصاً انجام مى‌دهد.


۱۰. براى رسيدن به موفقيت پشتکار دارد و تلاش مى‌کند.


۱۱. پوشش اسلامى را دوست دارد و آن را رعايت مى‌کند.


۱۲. اوقات فراغت خود را با فعاليت‌ها و بازى‌هاى مناسب پر مى‌کند.


۱۳. اميدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمى‌هراسد.


۱۴. ظاهرى آراسته دارد.


۱۵. خطا و اشتباه ديگران را در مورد خود مى‌بخشد.


۱۶. براى رفتارهاى خود با ديگران دليل دارد.


۱۷. در ارتباط با ديگران از کلمات محبت‌آميز و دوستانه استفاده مى‌کند.


۱۸. براى انجام کارهاى خود دوستانش را به زحمت نمى‌اندازد.


۱۹. به هم‌کلاسان و همسالان خود در انجام وظايف يادگيرى کمک مى‌کند.


۲۰. در برابر رفتارهاى ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح مى‌کند.


۲۱. نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعايت مى‌کند.

اهداف علمى - آموزشى

۱. نسبت به شناخت پديده‌ها کنجکاو است.


۲. در فکر کردن، شنيدن، گفتن و بيان مقصود، خواندن، نوشتن و حساب کردن مهارت کافى دارد.


۳. با زبان فارسى آشنايى دارد و مى‌تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.


۴. به اهميت و ارزش اطلاعات و اطلاع‌رسانى در زندگى آگاه است.


۵. ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدى مى‌داند.


۶. مهارت‌هاى اوليه براى زندگى در جامعه را کسب کرده است.


۷. با نحوه‌ى يادگيرى خود تا حدودى آشناست.


۸. به مطالعه‌ى کتاب علاقه‌مند است.

۱. نسبت به شناخت پديده‌ها کنجکاو است.


۲. در فکر کردن، شنيدن، گفتن و بيان مقصود، خواندن، نوشتن و حساب کردن مهارت کافى دارد.


۳. با زبان فارسى آشنايى دارد و مى‌تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.


۴. به اهميت و ارزش اطلاعات و اطلاع‌رسانى در زندگى آگاه است.


۵. ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدى مى‌داند.


۶. مهارت‌هاى اوليه براى زندگى در جامعه را کسب کرده است.


۷. با نحوه‌ى يادگيرى خود تا حدودى آشناست.


۸. به مطالعه‌ى کتاب علاقه‌مند است.

اهداف فرهنگى - هنرى

۱. به زيبايى‌هاى طبيعت توجه دارد و هماهنگى آن را دوست دارد.


۲. در زمينه‌هاى هنري، از زيبايى در پديده‌هاى طبيعى الگو مى‌گيرد.


۳. از مشاهده‌ى آثار هنرى لذت مى‌برد.


۴. ذوق و خلاقيت هنرى خود را در انجام فعاليت‌ها نشان مى‌دهد.


۵. سنت‌ها، پديده‌ها و آثار موزون را دوست دارد.


۶. با برخى از آثار معروف هنرى آشناست.


۷. به خواندن اشعار و قصه‌هاى مناسب علاقه‌مند است.


۸. برخى از آداب فرهنگى و اجتماعيِ اسلامى - ايرانى را مى‌داند و براى آنها ارزش قائل است.