آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله
راه‌های نگهداری و انبار کردن مواد شیمیایی خطرناک در مکان‌های صنعتی یا غیر آن مبحث اصلی کتاب است که با این موضوعات تدوین شده است1 :ـ مسئولیت‌های اصلی و عمده, 2ـ نمونه‌هایی از چارچوب حقوقی, 3ـ ارزیابی خطرات تولیدات شیمیایی, 4ـ مکان‌ها و ساختمان‌ها, 5ـ نظارت بر انبارها, 6ـ آتش‌سوزی و بروز خطر و حفاظت محیط زیست .در ضمایم کتاب نیز این مطالب آمده است :کدبندی م...شرح مفاهیم اولیه‌ی بیوتکنولوژی در کتاب با این عناوین فراهم آمده است: تاریخچه و تعریف بیوتکنولوژی, 'بیوتکنولوژی و توسعه‌ی علوم و صنایع', 'بیوتکنولوژی و پزشکی', 'ایران, جهان و توسعه‌ی بیوتکنولوژی' و 'بیوتکنولوژی و اخلاق'.کتاب حاضر مشتمل بر متن برخی مقالاتی است که در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران عرضه شده است .این کنگره به اهتمام گروه شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و انجمن مهندسی شیمی ایران طی روزهای ششم تا نهم آبان ماه سال 1381برگزار گردید .کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه مقالات مذکور است که با عنوان 'بیوتکنولوژی, مهندسی پزشکی, محیط زیست, و صنایع غذایی, بهداشتی و دارویی',...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله