آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله


در این کتاب, مولف نخست انواع قاب‌های ساختمانی را بررسی می‌کند, سپس ضمن برشماردن اثرات زلزله بر اتصالات نیمه صلب, شیوه محاسبه و نحوه ساخت و ساز و طراحی ساختمان‌های فلزی را شرح می‌دهد .کتاب متشکل از شش فصل است .در فصل نخست تاثیر اتصالات در رفتار سازه‌های فلزی بیان شده, در پی آن مبحث 'تقسیم‌بندی اتصالات و فلسفه طراحی 'آن آمده است .مباحث دیگر کتاب بدین قرار ا...

در این مخاطبان نخست با مفاهیم پایه زیست چون سلول, مولکول‌های حیاتی, کروموزم و تولید مثل غیر جنسی آشنا شده سپس کلیاتی را درباره اصول و روش‌های کلون سازی فرا می‌گیرند .اطلاعات بعدی کتاب درباره چگونگی ایجاد نخستین حیوان شبیه‌سازی شده 'دالی 'است که افزون بر آن, یافته‌های اندیشمندان در خصوص شبیه‌سازی انسان اشاره می‌شود .در بخشی از کتاب عقاید و نظریات اندیشمند...

کتاب حاضر سومین ویرایش 'طراحی راکتورهای شیمیایی 'تالیف 'اوکتاو لونشپیل' است که درباب واکنش‌های شیمیایی و رویکردهای کاربردی ـ مهندسی ذیل ده فصل سامان یافته است .فصل نخست کتاب مروری است بر موضوع مهندسی واکنش‌های شیمیایی که در پی آن در فصل دوم سینتیک واکنش‌های همگن تشریح می‌شود .در فصل سوم نتایج به دست آمده از انجام واکنش‌های شیمیایی درون راکتورهای ناپیوسته...در مجموعه حاضر, طی 17فصل اطلاعات جامعی درباره طراحی کارخانجات و واحدهای تولیدی مواد شیمیایی و پتروشیمی به دست داده شده است .عناوین فصل‌ها عبارت‌اند از1 :ـ مقدمه, 2ـ طراحی فرآیند, 3ـ ملاحظات کلی در طراحی, 4ـ طراحی به کمک کامپیوتر, 5ـ حسابداری هزینه‌ها و دارایی‌ها, 6ـ تخمین قیمت, 7ـ بهره و سرمایه‌گذاری, 8ـ مالیات و بیمه, 9ـ استهلاک, 10ـ قابلیت سوددهی, سرمای...

کتاب با مقدمه‌ای در مورد اقتصاد فرآیند که نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب یک فرآیند دارد شروع می‌شود, سپس روشی مرحله‌ای برای بررسی سریع جایگزینه‌های متعدد یک فرآیند با استفاده از روش‌های میانبر و قواعد تجربی طراحی ارائه می‌گردد .در پایان نیز, پس از یافتن بهترین جایگزینه, مقوله طراحی دقیق این جایگزینه و بهینه‌سازی مصرف انرژی در آن با کمک انتگراسیون انرژی بررس...مباحث کتاب حاوی اطلاعاتی است درباره چگونگی طراحی نرم‌افزاری فرآیندهای پتروشیمیایی و نفتی همچنین راکتورها در Aspenplus, و انتگراسیون در Aspen pinch که با نمونه‌ها و مثال‌های متعدد فراهم آمده است.در مجموعه حاضر فرایند کاربرد نرم‌افزار HYSYS در مدل سازی و شبیه سازی واحدهای تولیدی بیان و تشریح گردیده است. عناوین بخش‌های اصلی کتاب عبارت‌اند از: 'فرایندهای پایا', 'فرایندهای همراه با واکنش‌های شیمیایی', 'پارامترهای نفتی', 'فرایندهای پویا' و 'اتوماسیون'.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله