آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله


نگارنده کتاب, اصول ریاضی مباحث کنترل را در قالب مثال‌ها و تمرین‌های متعدد تشریح می‌کند و این موضوعات را نیز برای کتاب برمی‌گزیند :((تبدیل لاپلاس و تبدیل معکوس لاپلاس)), ((سیستم‌های درجه اول)), ((سیستم‌های درجه دوم)), ((سیستم‌های متنوع با توابع انتقال مختلف)), ((سیستم‌های کنترل پس خور و اجزائ آن)), ((نمودارهای جعبه‌ای)), ((پاسخ سیستم‌های کنترل و عملکرد کنتر...

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از 18تا 20شهریورماه 1382در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .در جلد سوم این مجموعه مقالات مربوط به موارد پزشکی و دارویی که در همایش مذکور ارائه شده‌اند, جمع آوری شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است .کتاب حاضر جلد اول از مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از 18تا 20شهریورماه 1382در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .در جلد اول این مجموعه, مقالات سلولی مولکولی و بیو انفورماتیک و همچنین مقالات مربوط به حقوق, اخلاق و مدیریت ـ که در همایش مذکور ارائه شده‌اند ـ جمع آوری شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است .کتاب حاضر جلد اول از مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از 18تا 20شهریورماه 1382در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .در جلد چهارم از این مجموعه, مقالات مربوط به صنعت و محیط زیست و همچنین مقالات مربوط به دام و آبزیان, که در همایش مذکور ارائه شده‌اند, بطور جداگانه جمع آوری و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است .کتاب حاضر جلد اول از مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از 18تا 20شهریورماه 1382در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .در جلد دوم این مجموعه, مقالات مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی که در همایش مذکور ارائه شده‌اند, جمع آوری شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است .جلد نخست از این مجموعه مشتمل بر مقالاتی از هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران است که طی روزهای 9ـ 6آبان ماه سال 1381به اهتمام دانشگاه تهران (گروه مهندسی شیمی) و انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار گردید .برخی از مقالات این کتاب عبارت‌اند از' :طراحی یک نو مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل موثر/ مجید لطفی' ;'تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی/ سید حسین...کتاب حاضر مشتمل بر متن برخی مقالات ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران است .این کنگره طی روزهای ششم تا نهم آبان ماه سال 1381به همت دانشکده فنی دانشگاه تهران و انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار گردید .کتاب حاضر جلد دوم از این مجموعه مقالات است که با عنوان 'ترمودینامیک ـ انرژی, سوخت و احتراق', به طبع رسیده است . عناوین تعدادی از مقالات بدین قرار است...در این کتاب, متن برخی از مقالات ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران گرد آمده است .این کنگره طی روزهای ششم تا نهم آبان ماه سال 1381به اهتمام دانشکده فنی دانشگاه تهران و انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار گردید .کتاب حاضر, جلد سوم از این مجموعه مقالات است که ذیل عنوان 'سینتیک و طراحی راکتور ـ کاتالیست, نفت, گاز, پتروشیمی, صنایع وابسته و مهندسی نفت...کتاب حاضر حاوی متن برخی از مقالاتی است که در هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران عرضه شده است .این کنگره با همت دانشگاه تهران (گروه مهندسی شیمی) و انجمن مهندسی شیمی ایران, طی روزهای ششم تا نهم آبان ماه سال 1381برگزار گردید .کتاب جلد چهارم از این مقالات است که با عنوان 'شبیه سازی, کنترل فرآیندها و مهندسی فرآیند 'تدوین شده است . عناوین تعدادی از مقالات عبارت‌اند ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله