آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله
مجموعه حاضر راهنمایی است برای حل مسائل کتاب 'کنترل فرآیند 'تالیف 'کابل کاگ ناور .'این کتاب, منبع درس 'کنترل 'است که در دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی تدریس می‌شود .عناوین برخی فصل‌های کتاب بدین شرح است' :معکوس‌گیری توسط کسری‌های جزئی', 'خواص دیگر تبدیلات', 'پاسخ سیستم‌های درجه اول', 'نمونه‌های فیزیکی سیستم‌های درجه اول', 'کنترل کننده‌ها و عناصر کنترل نهای...دانشجویان رشته‌های مهندسی در این کتاب با خشک‌کن‌های موجود و اصول اساسی نظریه خشک کردن آشنا می‌شوند ;مچنین مباحثی درباره اصول کاربردی خشک‌کن‌ها مطالعه می‌کنند .این مباحث ذیل ده فصل فراهم آمده که عبارت‌اند از : ((ویژگی‌های مواد و گازها)), ((انتقال حرارت و جرم در فرآیند خشک کردن)), ((سینتییک خشک کردن)), ((روش‌های تجربی خشک کردن)), ((اصول عمومی طراحی)), ((مدل...مجموعه حاضر حاوی خلاصه ای است از مقالات عرضه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران که در تاریخ 29 مهرماه لغایت اول آبان ماه در شهر مشهد برگزار گردید. موضوع مقالات عبارت اند از: آموزش و اشتغال در مهندسی شیمی, صنعت, انرژی, سوخت, احتراق و ایمنی, بیوتکنولوژی, محیط زیست, صنایع غذایی و بهداشتی, دارویی, مهندسی پزشکی, پدیده های انتقال, ترمودینامیک, سینتیک و طراح...مجموعه حاضر, گزیده‌ای است از مفاهیم اساسی و بررسی روش‌های حل مسئله در مهندسی شیمی که در هفت فصل و سه ضمیمه برای دانشجویان رشته شیمی به طبع رسیده است . فصل‌های کتاب عبارت‌اند از :((مروری بر محاسبات مهندسی)), ((موازنه مواد)), ((گاز, بخار, مایع و جامد)), ((موازنه انرژی)), ((کاربرد موازنه‌های مشترک مواد و انرژی)), ((موازنه‌های مواد و انرژی در حالت غیر یکنواخت)...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله