آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله

این کتاب به زبان انگلیسی تدوین یافته و در آن با تاکید بر جنبه‌های مهندسی و اقتصادی شیوه طراحی و ساخت کارخانه و تجیهزات شیمیایی تشریح شده است .از جمله مباحث کتاب عبارت‌اند از :((جنبه‌های کلی طراحی)), ((بهره‌گیری از کامپیوتر در طراحی)), ((برآورد هزینه)), ((استراتژی طراحی)), ((انتخاب مواد و ساختن تجهیزات)), ((گزارش طراحی و ساخت)), ((انتقال مواد)), ((تجیهزات ا...دومین ویرایش کتاب 'کنترل و تجزیه و تحلیل فرآیند سیستم‌ها 'در نه بخش در زمینه کنترل فرآیندهای شیمیایی, برای دانشجویان رشته‌های شیمی به زبان انگلیسی منتشر شده است .در هر فصل از کتاب, ضمن مباحث اصلی, نکات مهم, تمرین‌ها و پرسش‌های مختلفی آورده شده است .عناوین بخش‌ها از این قرار است : 'انتقال لاپلاس', 'سیستم‌های لوپ باز خطی', 'سیستم‌های لوپ بسته خطی', 'واکنش‌ها...ششمین ویرایش از کتاب 'عملیات مهندسی شیمی 'طی پنج بخش ( 29فصل) به زبان انگلیسی همراه با نمودارها, اشکال و تمرین‌های متعدد به طبع رسیده است .برخی مباحث کتاب بدین قرار است' :اصول و تعاریف (سیستم, عملیات, کیفیت فیزیکی, مهندسی '(FPS, 'سیالات پویا (استاتیک) و عملیات مربوط به آنها', 'فرآیند جریان سیالات', 'تعادل‌های بنیادین جریان سیالات', 'انتقال حرارت با کان دا...ششمین ویرایش از کتاب 'واحد عملیات‌های مهندسی شیمی 'ذیل 29فصل ویژه دانشجویان رشته‌های شیمی به زبان انگلیسی فراهم آمده است .نگارنده نخست اصول و مفاهیم اساسی اندازه‌گیری عملیات‌های مهندسی شیمی را شرح می‌دهد, سپس مکانیزم سیالات را ذیل این موارد می‌کند' :انتقال حرارت', 'انتقال جرم', 'مسائل عملیاتی جامدات خاص', 'پخشایش مکانیکی', 'اجزا, و وسایل جامدات خاص .'در...

این کتاب با هدف, تفهیم و آموزش روش‌های حل مسائل و تشریح مفاهیم اساسی علم مهندسی شیمی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی شیمی فراهم آمده است .مباحث کتاب در 6فصل و 13ضمیمه سامان یافته است .فصل اول مقدمه‌ای است بر محاسبات مهندسی . در فصل دوم مباحثی در باب موازنه مواد مطرح شده است .مخاطبان در فصل سوم مباحثی درباره گاز, بخار, مایع و جامد مطالعه می‌کنند .فصل‌های دیگ...

در کتاب حاضر, مهم‌ترین اصول و مبانی صنایع شیمیایی برای دانشجویان رشته‌های شیمی طی هشت فصل تشریح می‌شود .برای این منظور, نگارنده پس از مروری بر 'اهمیت شیمی در اقتصاد و پیشرفت جامعه', 'مواد اولیه صنایع شیمیایی را برمی‌شمارد ;در پی آن, نقش انرژی در صنایع شیمیایی را شرح می‌دهد .در فصل چهارم نیز اصول اساسی در صنایع شیمیایی را ذیل عناوین :دسته‌بندی فرآیندهای ش...در فصل اول درباره کلیات, تاریخچه, عوامل پیشرفت بحث شده است. فصل دوم شامل مواد اولیه و روش های تغلیط و اهمیت این مواد است. در فصل سوم از انرژی و اهمیت آن در صنایع شیمیایی صحبت می گردد. فصل چهارم به اصول کلی و قوانین و روابط حاکم در صنایع از نظر بیلان مواد و انرژی, سرعت و عوامل موثر در این موارد اختصاص دارد. فصل پنجم توضیحی است بر سیستم های هموژن و قوانین حاکم...در این کتاب, مبانی سینتیکی و مفاهیم بنیادی مهندسی واکنش‌های شیمیایی, همچنین اصول طراحی راکتورهای شیمیایی برای دوره کارشناسی مهندسی شیمی تشریح می‌شود . علاوه بر آن برخی نکات صنعتی و کاربردی, همراه با مسائل و تمرین‌های مختلف در کتاب گنجانده شده است .عناوین برخی فصل‌های کتاب عبارت‌اند از :((جایگاه سینتیک در مهندسی واکنش‌های شیمیایی)), ((دیدگاه سینتیکی‌های شیم...دانشجویان دوره مهندسی شیمی که دروس پیش‌نیاز ریاضی, فیزیک, شیمی و مهندسی شیمی مقدماتی را گذرانده‌اند می‌توانند از این کتاب برای درس عملیات واحد بهره گیرند .مباحث کتاب به این شرح است :((دستگاه‌های مبدل گرمایی)), ((تبخیر)), ((عملیات تعادلی مرحله به مرحله)), ((تقطیر)), ((مقدمه‌ای بر تقطیر سیستم‌های چند جزیی)), ((استخراج از جامد و استخراج مایع)), ((اساس نفوذ...کتاب حاضر با شرح مختصری از مفاهیم پایه در مهندسی شیمی چون ترمودینامیک, انتقال جرم, کنترل فرآیند, موازنه جرم و انرژی آغاز شده, در پی آن درباره فرآیندهای مربوط به تبادل انرژی توضیح داده می‌شود .روش‌های انجام فرآیند سرمایش در سیستم‌های خنک کننده و فرآیندهای مربوط به تبادل انرژی واکنش‌های شیمیایی, جداسازی و فرآیندهای عمومی صنعتی چون انتقال, پمپاژ, تهویه, بازی...در این کتاب اصول و فنون پایه بیوتکنولوژی و نحوه کاربرد آن در برنامه‌های اصلاح نباتات بیان شده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'انقلاب بیوتکنولوژی', 'جایگاه بیوتکنولوژی در جهان و ایران', 'بیوتکنولوژی‌؛ شاخه‌ها و کاربردها', 'کاربردهای فراگیر بیوتکنولوژی', 'فنون پایه مهندسی ژنتیک', 'توالی یابی DNA و تجزیه و تحلیل آن', 'انتقال ژن به گیاه', 'نشانگرهای مولکولی', 'وی...مولف در این کتاب طی یازده فصل از اصول و اجزایی یاد می‌کند که معمولا در سیستم‌های کنترل صنعتی کاربرد دارد .عناوین فصل‌های کتاب به این شرح است : ((مفاهیم اولیه)), ((فرآیندها)), ((اندازه‌گیرها)), ((کنترل کننده‌ها)), ((عناصر نهایی و محرک‌ها)), ((طرح تجهیزاتی سیستم‌های کنترل صنعتی)), ((ایمنی در سیستم‌های کنترل صنعتی)), ((سیستم‌های هیدرولیکی)), ((سیستم‌های پنوما...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله