آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله
در مجموعه دو جلدی حاضر فرآیند شیمی مهندسی با عناوینی از این دست تشریح شده است' :مکانیک سیالات', 'انتقال گرما و کاربردهای آن', 'انتقال جرم و کاربردهای آن 'و 'عملیات با جامدات ذره‌ای .'هر بخش حاوی مسائل, تمرین, جدول, نمودار و کتاب نامه است .

در کتاب حاضر کاربرهای فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) و ایمنی زیستی به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور تشریح شده است .افزون بر آن, فعالیت‌های برنامه سازمان حفاظت محیط زیست پس از تصویب پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهینا) به تفصیل بیان شده است .مخاطبان کتاب را با موضوعاتی از این قبیل پی می‌گیرند : 'کاربرد فن‌آوری زیستی در کشاورزی, علوم پزشکی, صنعت و توسعه پای...مخاطبان در این کتاب با مباحث مربوط به فناوری زیستی و ایمنی زیستی در کشور آشنا می‌شوند. ('فناوری زیستی علم شناخت خلقت است که به اندازه عمر بشر بر روی کره زمین قدمت دارد. مرحله جدید این علم تحت عنوان فناوری زیستی نوین با استفاده از قابلیت‌های دست‌ورزی ژنتیکی در ژنوم ساز واره‌های مختلف برای ژن از جانوران به گیاهان, از زیر سازواره‌ها به گیاهان و یا جانوران و بال...در این کتاب عمدتا به کاربردهای صنعتی کاتالیزهای ناهمگن اشاره می‌شود, همچنین ویژگی‌های دسته وسیعی از جامداتی که سطح آنها باعث کالیز واکنش‌ها می‌شوند, همراه با فرآیندهای میکروسکوپی تشریح می‌گردد .دانشجویان رشته شیمی با این موضوعات کتاب را مطالعه می‌کنند' :مقدمه‌ای بر کاتالیز', 'جنبه‌های عمومی کاتالیز روی سطوح', 'سطوح کاتالیستی', 'روش‌های شناسایی گونه‌های جذب...

این کتاب مشتمل است بر توصیف متوازی از واکنش‌های کاتالیزی همگن که در صنعت یا در آزمایشگاه سنتز آلی, و تجارت کاربرد وسیعی دارند .مباحث کتاب ذیل این عناوین گردآمده است :((مسیر کلی کاتالیز همگن در صنعت)), ((ایزومری شدن اولفین‌ها)), ((واکنش‌های اولفین‌ها و دی‌ان‌ها)), ((بسپارش و چند پارش اولفین‌ها و دی‌ان‌ها)), ((واکنش‌های کربن مونوکسید)), ((اکسایش اولفین ها و...در این کتاب, طراحی کنترل و مسائل کاربردی آن به صورت مفهومی تشریح می‌گردد. همچنین فرموله کردن, تحلیل مسائل کنترل, ساخت و ارزیابی سیستم‌های کنترل مشابه, در هفت بخش بررسی می‌شود .عناوین بخش‌ها از این قرار است' :کنترل فرآیند شیمیایی : ویژگی‌ها و مسائل مربوط', 'مدل‌سازی رفتار دینامیکی و ایستایی فرآیندهای شیمیایی', 'مدل‌سازی رفتار دینامیکی فرآیندهای شیمیایی', 'تح...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله