آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان مازندران

نمایش ۱ تا 25 از ۹۱ مقاله
شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای استان مازندران است دلم برای شمال تنگ شده

نام سازمان : شهرداری ساری نام سازمان مادر : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور نشانی : ساری – میدان امام حسین (ع) تلفنهای سازمان : 4-2223040-0151 نمابرهای سازمان: 2223044-0151فرایند انتقال خون در ایران از سال 1324 به طور پراکنده در برخی از مراکز کشورمان آغاز شد . در سال 1327 خانم و آقای دکتر بوئه فرانسوی در بیمارستانهای تهران انتقال خون را انجام می دادند و از این زمان تا 1353 شیروخورشید سرخ ایران با کمک خون فروشان حرفه ای به عنوان اهدا کنندگان خون در این خصوص انجام وظیفه می نمودند .ســـــــــــازمان مسکـن و شهرســازی پس از یک دوره تجربه 16 ساله ادارات کل مســـکن و شهرسـازی ، زمین شهری ، سازمان مسـکن و بخش ساخت مسکن شهری بنیاد مسکن انقــلاب اســلامی که هر یک ذیلاً و به اختصار توضیح داده خواهد شد ، بدلیل وجود تداخلات فراوان تصمیمات و اقدامات فیمابین دستــــــگاههای فوق الذکر و همچنین فقدان تمرکزلازم ، درسال 1373 با ادغام دستگاههای یاد شده تشکیل و همزمـــــان در سال 1374 در سرا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹۱ مقاله