واحد پول

واحد پول در مجارستان فورينت (ft) برابر با ۱۰۰ فيلر و برابر با ۸/۲ ريال مى‌باشد. همچنين، هر ۲۹ واحد آن برابر با يک دلار است. ولى در راستاى افزايش صادرات ارزش پول اين کشور به‌ميزان ۸/۵% کاهش يافت و اين سبب افزايش نرخ تورم گرديد. براساس نظريات روابط اقتصادى بين‌المللى که مسؤوليت تجارت خارجى را برعهده دارد ارزش رسمى فورينت از ارزش واقعى آن در سال ۱۹۹۱، ۱۳% تجاوز نموده است. اين کاهش ارزش سبب شده تا از يک‌سو کالاهاى وارداتى گران‌تر شود ولى اثر مثبت روى نرخ بى‌کارى خواهد گذاشت.