از ظريف‌ترين و حساس‌ترين و مؤثرترين نوع مديريت‌ها، مديريت خانواده است زيرا:


الف: خانواده نهاد مقدسى است که تحکيم آن زمينه‌ساز استحکام جامعه و مرکز نشر ارزش‌ها و انتقال بخشى از فرهنگ بشرى است و مدير خانواده در ايجاد اين استحکام نقش اساسى و مهمى را بعهده دارد.


ب: اعضاء خانواده داراى نيازها، توانمندى‌ها و علاقه‌هاى متفاوت مى‌باشند، بنابراين اداره اين افراد و توجه به علايق، نيازها و استعدادهاى آنان، مستلزم وجود مديريت لايق و بهره‌گيرى از تدابير مناسب است. نظر به چنين اهميتى است که دانشمندان علوم اسلامى درگذشته در آثار خود فصلى را به تدبير منزل اختصاص داده‌اند و به بحث در مورد شيوهٔ ادارهٔ خانه و رهبرى خانواده پرداخته‌اند.


ج: وجود مديريت مناسب در خانواده موجب مى‌شود که اکرام و احترام متقابل و محبٌت متقابل در خانواده افزايش يابد و افراد خانواده در کنار يکديگر متعهٌد مسؤوليت‌ها و وظايف خاص خود شوند، تعاون و همکارى بين آنان بخوبى صورت گيرد، علايق طبيعى و احساسى به تدريج به عواطف عقلانى و منطقى تبديل گردد و بين اعضاء صفا و صميميت ايجاد شود و استمرار يابد.