استان سمنان با مساحتى برابر ۹۵،۸۱۵ کيلومتر مربع، ۵۸ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و مساحت آن تقريباً ۴ برابر استان تهران است.


سمنان از ديرباز يکى از شهرهاى چهاردهمين تاريخى ورن (ورنه) از تقسيمات شانزده‌گانهٔ اوستائى در دوران باستان بوده است. برخى دانشمندان ايالت مزبور را گيلان مى‌دانسته‌اند داعى‌الاسلام درترجمهٔ ونديداد اوستائى و آندره‌آس خاورشناس آلماني) ولى قدر مسلم اين است که ورن يا ورنه متشکل از صفحات جنوبى البرز و خوار، شامل سمنان، دامغان، خوار، دماوند، فيروزکوه، شهميرزاد، لاسگراده نمک، آهوان، قوشه، ويمه و نقاط کوهستانى مازندران بوده است.