سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور ايسلند از يک جزيره بزرگ و چند جزيره کوچک واقع در اقيانوس اطلس (آتلانتيک شمالي) تشکيل شده و دومين جزيره بزرگ اروپايى محسوب مى‌گردد.


اولين دسته از انسان‌هائى که در ايسلند سکنى گزيدند گروهى از راهبان ايرلندى بودند که در قرن هشتم ميلادى وارد اين کشور شدند که البته در تاريخ ايسلند نام بردن از آنان به‌عنوان ساکنين اصلى اين کشور مرسوم نمى‌باشد.از لحاظ پراکندگى جمعيت، ايسلند يکى از کشورهائى محسوب مى‌شود که درصد پراکندگى جمعيت در آن در حد بسيار پائينى قرار دارد.


اقتصاد ايسلند به‌‌طور کلى مبتنى بر استفاده از منابع طبيعى موجود از جمله در زمينه شيلات، به‌کارگيرى نيروى هيدروالکتريک و ژئوترمال (چاه‌هاى بخار) و گسترش مراتع سبز جهت جمايت از صنعت دام کشور مى‌باشد.