آفتاب

تاریخ عمومی جهان

تاریخ عمومی جهان

نمایش ۱ تا 25 از ۷۱۱ مقاله


تاریخ الفی, حاوی تاریخ عمومی کشورهای اسلامی است که در سال 993ق/ 1585م به فرمان((جلال‌الدین محمداکبرشاه)) نگاشته شده است .در این کتاب مخاطبان با تاریخ هزار ساله کشورهای اسلامی و شبه جزیره هند آشنا می‌شوند .مطالب کتاب با حوادث سال اول رحلت پیامبر آغاز شده و در پی آن وقایع تاریخ اسلام تا سال‌های 850الی 984آمده است .فهرست نام کسان, اسامی جغرافیایی و نام کتاب...

'تاریخ بلعمی 'ترجمه 'تاریخ طبری 'از زبان عربی به فارسی در نیمه اول قرن سوم هجری است .این اثر در عهد ابوصالح منصور بن نوح سامانی, به کوشش 'ابو علی محمد بن محمد بن عبدالله بلعمی', وزیر خراسان به فارسی برگردانده شده است .این تاریخ, وقایع بدو آفرینش تا آغاز قرن سوم هجری را در برمی‌گیرد و به شیوه تاریخ عمومی پیامبران و سلاطین نگارش یافته است .در بخشی از پیش‌گف...به کوشش 'ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بلعمی' وزیر خراسان به فارسی برگردانده شده است. این تاریخ که وقایع بدو آفرینش تا آغاز قرن سوم هجری را در بر می‌گیرد به شیوه تاریخ عمومی پیامبران و سلاطین نگارش یافتهاین کتاب خلاصه‌ای است از تاریخ اسلام و ایران از ظهور اسلام تا سقوط بغداد در قرن هفتم هجری که در آن به مهم‌ترین حوادث دوران مذکور اشاره شده است .کتاب بیشتر بر سیاق تاریخ اسلام نگاشته شده و طی آن بسیاری از رویدادهایی ذکر گردیده که ایرانیان در پدید آمدن آن نقش داشته‌اند ;مانند قیام‌ها و نهضت‌های ایرانیان و حکومت‌های محلی مناطق مختلف این سرزمین .بدین ترتیب, ک...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۱۱ مقاله