آفتاب

تاریخ عمومی جهان

تاریخ عمومی جهان

نمایش ۱ تا 25 از ۷۱۱ مقاله


نوجوانان در این کتاب از 'مجموعه تاریخ جهان 'با رویدادهای مهم و اثرگذار در تاریخ انقلاب صنعتی آشنا می‌شوند .کتاب با جدولی آغاز شده که در آن, 'رویدادهای مهم در تاریخ انقلاب صنعتی 'با ذکر تاریخ, درج گردیده است ; سپس در 'پیشگفتار 'کلیاتی در باب انقلاب صنعتی به طبع رسیده و در پی آن, مباحث اصلی کتاب با این عناوین تدوین شده است :انگستان و تولد انقلاب, گسترش انقل...

مولف کتاب کوشیده است دستاوردهای جدید و سیر فلسفه را ـ به ویژه فلسفه تاریخ و نگرش به گذشته بشر و اندیشه فلسفی غرب در قرون معاصر ـ حول مقوله ((اتوپی)) بررسی و ارزیابی کند .وی درباره ((اتوپی)) می‌گوید :((در دوره جدید, بشر خود را در آیینه حق می‌بیند [اومانیسم] و با خود عهد می‌بندد و با این عهد و در این است که خانه عقل او ویران می‌شود و زمامش به دست وهم می‌افتد...این کتاب در بر دارنده مجموعه ای از گفت و گوها و سخنرانی های نویسنده درباره مقولاتی همچون سیاست, زیبایی شناسی, نقد ادبی, فلسفه, و مدرنیته است. نخستین مطالب, میزگردی است درباره کتاب تجربه مدرنیته اثر مارشال برمن با ترجمه مراد فرهادپور که در سال 1379 منتشر شده است. این میزگرد با حضور مترجم و چند صاحب نظر برگزار گردیده است. درباره کتاب مورد نظر چنین آمده است. ای...در پژوهش حاضر, نویسنده عوامل و زمینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی بروز جنگ جهانی اول را باتحلیل رویدادها و وضعیت دوره 25ساله 1890تا 1914ـ بررسی می‌کند .وی مدعی است 'پدیده‌ای به این بدخیمی و نحوست مانند جنگ جهانی اول از یک عصر طلایی برنمی‌خیزد', وی همچنین معتقد است که برای یافتن علت‌های این واقعه سهمگین 'باید در چارچوب جامعه به جستجو رفت و به جای دولتها, جوامع را...

مخاطبان در این کتاب نظریه((برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی)) و شرح و تفسیر آن را مطالعه می‌کنند .مفهوم تمدن‌ها, مسئله تمدن جهانی, رابطه میان قدرت و فرهنگ, تغییر توازن قوامیان تمدن‌ها, بومی‌گرایی فرهنگی در جوامع غیر غربی, ساختار سیاسی تمدن‌ها, برخوردهای ناشی از جهانگرایی غربی, نوزایی تمدن اسلامی و دعاوی مسلمانان, مدعاهای چینیان, واکنش‌های ریاکارانه و هم...مباحث این کتاب در دو بخش 'معرفی فرهنگ غرب' و 'پی‌آمدهای فرهنگ غرب' نگاشته شده است. نگارنده در آغاز کلیاتی درباره ویژگی‌های عمومی فرهنگ, و مقایسه فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب مطرح می‌سازد؛ سپس به اصول حاکم بر فرهنگ اسلامی اشاره می‌کند؛ آن گاه اصول حاکم بر فرهنگ غرب را با موضوع اومانیسم, راسیونالیسم, لیبرالیسم, سکولاریسم, دموکراسی, سیانتیسم (اصالت علم) و ناسیونالی...این کتاب, نگاهی است گذرا به تاریخ بشر و جهان, با اشاره به مهمترین شاخصه‌های هر دوره که درشش فصل تالیف شده است: 1 ـ دوران پارینه سنگی, 2 ـ عهد باستان, 3 ـ عصر کلاسیک, 4 ـ قرون وسطی, 5 ـ عصر نو, 6 ـ زمان معاصر. آخرین فصل کتاب که به دوران معاصر اختصاص یافته متشمل بر این مباحث است: آغاز قرن بیستم, کشف سرزمین‌های جدید, جنگ جهانی اول, حقوق زنان و انقلاب روسیه, جنگ...نویسنده, نخست نظریه یا تئوری 'پایان سیاست 'را به منزله یک 'نظریه هنجاری' مطرح می‌نماید, سپس حوادث 11سپتامبر 2001را از اولین نشانه‌های شکسته شدن اسطوره قدرت ذکر می‌کند .به زعم وی این واقعه در آغاز هزاره سوم, در حکم 'پایان سیاست 'است .موضوع 'نظم بحرانی 'که در کتاب مطرح شده, فرضیه‌ای مکمل, برای توصیف وضعیت آشفته جهان در آغاز قرن بیست و یکم است .کتاب شامل ده...سرمایه اجتماعی چیست چگونه اندازه‌گیری می‌شود از کجا می‌آید و چگونه می‌توان آن را افزایش داد, پرسش‌هایی است که نگارنده سعی دارد آنها را در این کتاب پاسخ گوید .بخش اول با عنوان((چند موضوع مرتبط با یکدیگر)) به مباحثی نظیر : زوال خانواده هسته‌ای, طلاق, فرزندان نامشروع, جرم و جنایات, زشتکاری با کودکان, مصرف الکل و مواد مخدر, نقش تکاملی خانواده, علل گوناگونی در...

کتاب حاضر قسمتی از فصول کتاب 'مسائل پشت پرده' رویدادهای جهانی و نقش دول و رسانه‌های گروهی است که نویسنده آن, خبرنگار جنگی و فیلم‌ساز استرالیایی است. وی در این کتاب تلاش می‌کند مشخصات استعمار نوین را در شرایطی که آن را جنگ سرد نوین می‌خواند, تشریح کند. او با ذکر نمونه‌های متعدد و مصادیق مستند و فراوانی از کشتارهای مردم بی‌گناه, جنگ‌های خانمان سوز, معاملات پرس...در نخستین جلد از مجموعه سه جلدی حاضر وجوه مختلف تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی ـ از پیدایش تا شکوفایی ـ شناسایی و تفسیر شده است .کتاب حاضر از سه فصل تشکیل شده است .در فصل اول که به 'کلیات 'اختصاص یافته, ابتدا درباره بنیادهای مفهومی و زمینه‌های تاریخی تمدن و فرهنگ اسلامی بحث گردیده . سپس ویژگی‌های تاریخی عصر دعوت و فتوحات بررسی می‌شود .فصل دوم از چهار بخش تش...در جلد دوم مجموعه 'پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', طی چهار فصل تاریخچه برخی دانش های مسلمین و سیر تاریخی برخی جنبه های تمدن و دانش بشری در تمدن اسلامی بررسی می شود. در فصل اول از تاریخچه این علوم سخن می رود: قرائت, تفسیر, حدیث, تصوف و عرفان و فتوت, فقه و اصول, کلام. در فصل دوم, سازمان های اداری و اجتماعی که در تمدن اسلام شکل گرفت و دولت های اسلامی پایه گ...جلد سوم از مجموعه حاضر در دو بخش کلی تدوین یافته در بخش اول عوامل موثر در رکود تمدن اسلامی از سده‌ی پنجم تا نیمه‌ی سده‌ی نهم هجری بررسی شده است. و در بخش دوم عوامل شکوفایی دوباره‌ی تمدن اسلامی از سده‌ی دهم تا سیزدهم هجری تحلیل گردیده است. عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: جنگ‌های صلیبی, حمله‌ی مغول و پیامدهای آن, عظمت و افول مسلمانان در اندلس, عثمانیان, گورک...این پژوهش, کاری است از محققان و اسلام شناسان غربی درباره تاریخ و تمدن اسلام با این رویکرد که جامعه متنوع و بزرگ اسلامی در طول سیزده قرن تکامل و توسعه یافته ونهادهای دینی و سیاسی و اجتماعی در آن پدیدار شده و به سبب فلسفه و آداب و هنر خود سهم بزرگی در پیدایش تمدن در خارج از محدوده ایمانی داشته است .بخش عمده مباحث کتاب مربوط به تاریخ تحولات سیاسی است, اما جن...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۱۱ مقاله