آفتاب

تاریخ عمومی جهان

تاریخ عمومی جهان

نمایش ۱ تا 25 از ۷۱۱ مقاله

جلد هفتم تاریخ تمدن ویل دورانت شامل تاریخ تحولات اروپا از ابتدای سلطنت الیزابت اول تا آغاز انقلاب کبیر فرانسه است .در این جلد عمدتا به این موضوعات اشاره شده است :حیات اقتصادی, دولتمردی, دین, اخلاق, آداب, موسیقی, هنر, ادبیات, علم و فلسفه کشورهای اروپایی همچنین جامعه اسلامی عثمانی وایران, از جلوس الیزابت اول (1558) و تولد بیکن (1561) و شکسپیر (1564) تا انعقا...

سیر تحولات تمدن های بشری از عصر رنسانس تا دوران معاصر با این موضوعات بررسی و تبیین می شود: نوزایی : عصر انسان گرایی ؛ عصر اکتشافات و گسترش ؛ آیین پروتستان و اصلاحات کاتولیکی , گسستن یگانگی دینی ؛ انقلاب علمی از 1500 تا مرگ نیوتون ؛ عصر حکومت خودکامه ؤ سده های شانزدهم و هفدهم ؛ عصر باروک : برتری فرانسه ؛ آغاز انقلاب صنعتی ؛ انقلاب در زندگی صنعتی و اقتصادی ؛ ع...این کتاب تاریخ تمدن بشر از کهن ترین روزگار تا سده حاضر است که در آن به اختصار , ویژگی ها و سیر تحولات جوامع انسانی و تمدن ها مرور می شود. در جلد اول از _ این مجموعه , طی سی و یک فصل , سیر تمدن بشر از زمان پیدایش انسان و عصر سنگ تا سده های میانه بررسی و تبیین می شود. مخاطبان کتاب را با این مباحث مطالعه می کنند: پیدایش انسان و چیستی فرهنگ او؛ سپیده دم فرهنگ :...

ماحصل دیدگاه‌ها و پژوهش‌های تاریخی((آرنولد توین بی)) (تولد 1889), مورخ و محقق انگلیسی در باب تمدن‌های جهان در این کتاب به طبع رسیده است .او در این اثر, تاریخ بشریت را به صورت روایی از هبوط آدم تا سال 1973م به تحلیل و بررسی نشسته و با مقایسه تمدن‌های شناخته شده کوشیده است علل صعود و سقوط آنها را تبیین نماید .مطالب کتاب ذیل 82مبحث سامان یافته که عناوین تعدا...جلد دهم تاریخ تمدن ویل دورانت در دو بخش به گزارش و تحلیل تاریخ انقلاب فرانسه (زمینه‌ها و چگونگی بروز انقلاب فرانسه, و تحولات اروپا در حدود 33سال پرحادثه, یعنی سال 1756تا 1789) اختصاص دارد .بخش اول این جلد (کتاب حاضر) شامل 'کتاب‌های اول تا چهارم و مشتمل بر نوزده فصل است' :کتاب اول 'با عنوان 'پیش درآمد 'از دو فصل' :رو سوی سرگردان '(شرح زندگی, افکار و آثار ژا...

در بخش دوم جلد دهم تاریخ تمدن ویل دورانت ')روسو و انقلاب ('دنباله تحولات و حوادث اروپا در فاصله 33ساله پس از جنگ‌های هفت ساله تا انقلاب کبیر فرانسه بازگو می‌شود و طی آن اوضاع کشورهای شمال اروپا, انگلستان و فرانسه در سه بخش اصلی ')کتاب ('بررسی و تحلیل می‌گردد' .کتاب اول 'درباره تحولات مهم کشورهای پروتستان و شمال اروپا (به ویژه آلمان) از 1756تا 1789(سال انق...

در بخش دوم از جلد چهارم این مجموعه که 'اوج مسیحیت 'نام گرفته سیر تحولات بین سال‌های 1095تا 1300بررسی می‌شود .کتاب با جدول گاه‌شماری آغاز شده, سپس این مباحث در آن درج می‌گردد' :جنگ‌های صلیبی', 'انقلاب اقتصادی', 'بهبود اروپا', 'ایتالیای پیش از رنسانس', 'کلیسای کاتولیک روم', 'آغاز تفتیش افکار', 'رهبانان و فرا یارها', 'اخلاق و رسوم عالم مسیحی', 'رستاخیز هنره...هشتمین جلد ویرایش جدید تاریخ تمدن ویل دورانت که اینک چاپ هفتم آن عرضه شده, به بخشی از تاریخ اروپا یعنی از زمان پیمان وستغالی ( 1647م (.تا مرگ لویی چهاردهم ( 1643ـ 1715م (.اختصاص دارد' .مباحثه بزرگ بین ایمان و عقل مضمون اصلی این عصر است .ایمان در این دوره بر اریکه قدرت تکیه داشت, لیکن عقل منادیان جدیدی در هابزن لاک, نیوتن, بل, فونتنل و اسپینوزا یافت .ماهیت...

یازدهمین جلد ویرایش جدید (چاپ هفتم) 'تاریخ تمدن ویل دورانت 'به بررسی همه جانبه تاریخ اروپا در عصر ناپلئون ( 1789ـ 1815), یعنی جنبه‌های سیاستمداری, جنگ, اقتصاد, معنویات, آداب, مذهب, علم, پزشکی, فلسفه, ادبیات, نمایشنامه, موسیقی و هنر آن اختصاص دارد .این جلد از 'پنج کتاب 'و چهل فصل تشکیل شده است . 'کتاب اول 'گزارشی است از پیروزی انقلاب فرانسه وپیامدها و تحولا...جلد نهم تاریخ تمدن ویل دورانت که 'عصر ولتر 'نام گرفته, بررسی همه جانبه تحولات اروپا در بخش عمده سال‌های قرن هجدهم (حدودا از سال 1715تا 1756, گاه تا انقلاب کبیر فرانسه (1789) است که در پنج بخش اصلی ')کتاب ('سامان یافته است .این کتاب به دلیل نقش موثر افکار و آثار ولتر در تحولات آن, به نام او نامیده شده است .داستان کشاکش دین با علم به اضافه فلسفه و پیامدهای...

در اثر حاضر, مولف ضمن برشماردن مهم‌ترین تحولات, حوادث, دستاوردها, اختراعات و اکتشافات تاریخ بشر به پاره‌ای از عوامل تعیین کننده, در طی توالی هزاره‌ها ـ از هشت هزار سال پیش از میلاد مسیح(ع) تا به امروز ـ اشاره می‌کند .کتاب با مقدمه‌ای کوتاه درباره سال 2000و تاریخ آغاز می‌شود ;سپس طی هفت فصل, تکامل بشری به تفکیک هزاره به هزاره تشریح می‌گردد و طی آن مولف تار...نخستین چاپ ویرایش دوم مجموعه عظیم ترجمه 'تاریخ تمدن 'ویل دورانت در سال 1365 صورت گرفت .اینک چاپ هفتم این ویرایش در یازده جلد (سیزده مجلد) عرضه شده است . یکی از ویژگی‌های چاپ جدید (ویرایش دوم) تهیه و انضمام نمایه‌ها (فهرست‌های راهنما) در آخر هر جلد است .در این نمایه‌ها هر اسم علم در متن کتاب, همراه با صورت خارجی ـ عمدتا انگلیسی ـ درج گردیده و در برخی موارد...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۱۱ مقاله