آفتاب

تاریخ عمومی جهان

تاریخ عمومی جهان

نمایش ۱ تا 25 از ۷۱۱ مقاله

در جلد دوم چاپ و تصحیح حاضر 'تاریخنامه طبری', رویدادهای تاریخی و سلطنت پادشاهان ساسانی پس از مرگ قباد و آغاز پادشاهی انوشیروان پی گرفته می‌شود و متن اصلی کتاب با سقوط دودمان ساسانی به پایان می‌رسد .در این قسمت نیز حوادث دوران یاد شده در سرزمین‌های دیگر همچون یمن, حبشه و عربستان طبق منابع و روایات اسلامی آورده شده است .این قسمت بخش کمتری از صفحات جلد دوم...این کتاب, گزارش مختصری است از مهم‌ترین وقایع تاریخ معاصر جهان طی بیش از دو قرن, از انقلاب کبیر فرانسه تا سال 2000که با عکس‌های رنگی و سیاه و سفید فراوانی از چهره‌های تاریخ‌ساز و حوادث و آثار مشهور آنان همراه است .مطالب کتاب به دوازده فصل تقسیم شده که فصل نخست وقایع شصت ساله بین انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب سال 1878اروپا را در بر می‌گیرد .فصل‌های دیگر به تر...اثر حاضر تصحیحی است از جلد پنجم کتاب((تجارب‌الامم)) اثر((ابوعلی مسکویه رازی)) که به زبان عربی و به اهتمام ابوالقاسم امامی منتشر شده است . تجارب‌الامم به شیوه سال نگاری نگاشته شده و طی آن گزارشی از رویدادهای مهم هر سال به ترتیب و توالی سنوات هجری قمری فراهم آمده است .جلد پنجم با حوادث سال 284ه.ق آغاز می‌شود و با حوادث سال 326ه.ق به پایان می‌رسد . این فاصله...

اثر حاضر, تحقیقی است از جلد سوم کتاب 'تجارب الامم 'اثر 'ابوعلی مسکویه رازی '(وفات 420یا 421ه.ق) که به زبان عربی و به اهتمام دکتر ابوالقاسم امامی منتشر شده است .تجارب الامم به شیوه سال نگاری نگاشته شده و طی آن گزارشی از رویدادهای مهم هر سال به ترتیب و توالی سنوات هجری قمری, همچنین ترتیب خلافت اسلامی (اموی و عباسی) فراهم آمده است .مباحث جلد سوم از این مجمو...جلد هفتم کتاب 'تجارب الامم '(تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی, به زبان عربی) در واقع تعلیقات کتاب ابوعلی مسکویه است .کتاب تجارب الامم با جلد ششم و ذکر حوادث سال 369ه.ق خاتمه می‌پذیرد .در جلد هفتم ابتدا ذیل ظهیرالدین روذراوری (ابوشجاع محمد بن حسین) ( 488ـ 437ه.ق) بر تجارب الامم مشتمل بر حوادث سال 369تا سال 389ه.ق تصحیح و چاپ شده, آن گاه بخش هشتم تاریخ هلال صابی...جلد دوم کتاب 'تجارب الامم 'اثر 'ابوعلی مسکویه رازی '( 420ـ 320ه.ق) که به زبان عربی است, شرح رویدادهای تاریخی, از دوران خلافت معاویه بن ابی سفیان تا خلافت یزید بن عبدالملک اموی, به ترتیب و توالی خلافت امویان سامان یافته است .بدین ترتیب, این جلد در برگیرنده تاریخ دوران خلفای اموی است که عبارت‌اند از :معاویه بن ابی سفیان, یزید بن معاویه, معاویه بن یزید, مرو...'تجارب‌الامم 'تالیف ابوعلی مسکویه رازی ( 421ـ 320هـ.ق (.دانشمند معروف اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری, از معتبرترین منابع تاریخی است که در آن سلسله حوادث اسطوره‌ای و تاریخی پس از طوفان نوح یعنی پادشاهی 'هوشنگ پیشدادی ' تا سال 369ه.ق (سه سال پیش از فوت عضدالدوله دیلمی) درج شده است .مسکویه را اولین مورخ مسلمانی می‌دانند که در ذکر حوادث تاریخی به فلسفه...جلد هشتم از تصحیح متن اصلی کتاب 'تجارب الامم 'ـ به زبان عربی ـ شامل فهرست‌ها و نمایه‌های متعددی از این مجموعه است که عبارت اند از :فهرست آیات, احادیث, اعلام, قبایل و طوایف, مکان‌ها, حوادث تاریخی, حوادث طبیعی, مناصب, وزار, کتاب‌ها و وسایل, ابیات, امثال, عناوین کتاب‌ها, اعیاد, کلمات و عبارات فارسی . در پایان نیز, فهرست منابع مصحح و مقدمه کتاب به زبان انگلیسی...کتاب حاضر جلد ششم از متن اصلی کتاب 'تجارب الامم 'نوشته اوبعلی مسکویه رازی (320ـ 421ه.ق) است که به تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی به طبع رسیده است .در جلد حاضر, حوادث دوران خلافت راضی, مقتدی, مستکفی, مطیع وطائع, (مربوط به سال‌های 326تا 369ه.ق) بازگو می‌شود .ویژگی مهم این دوران, توسعه قدرت و قلمرو آل بویه و نفوذ و سیطره در دستگاه خلافت است .گفتنی است کتاب 'تجا...مولف در این کتاب مفهوم, معانی و مصادیق گوناگون 'مدرنیته 'را همراه با قرائت‌های مختلف در متونی چون فاوست گوته, مانیفست کمونیست, و برخی یادداشت‌های زیرزمینی, شرح و تبیین می‌کند .وی همچنین مقوله 'مدرنیته 'را با بررسی و تحلیل محیطهای جغرافیایی و اجتماعی همچون شهرهای کوچک, محوطه ساخت و سازهای بزرگ, سدها, قصر بلورین جوزف پاکستون, بلوارهای پاریسی هوسمان, تفرج‌گا...مولف در این کتاب مفهوم, معانی و مصادیق گوناگون 'مدرنیته 'را همراه با قرائت‌های مختلف در متونی چون, 'فاوست 'گوته, 'مانیفست 'کمونیست و 'یادداشت‌های زیرزمینی', شرح و تبیین می‌کند .وی همچنین مقوله 'مدرنیته 'را با بررسی و تحلیل محیط های جغرافیایی و اجتماعی ـ همچون شهرهای کوچک, محوطه ساخت و سازهای بزرگ, سدها, قصر بلورین جوزف پاکستون, بلوارهای پاریسی هوسمان, تفر...در تحقیق حاضر, دوران بیست و پنج ساله پس از رحلت پیامبراکرم(ص) تا قتل خلیفه سوم( 11ه/ 632م تا 35ه/ 655م) همراه با رویدادها و جریانات سیاسی و مواضع سیاسی حضرت علی(ع) در آن مقطع تاریخی بررسی و ارزیابی می‌شود .کتاب از دو بحث مقدماتی و پنج فصل تشکیل شده است .در مقدمه نخست, منابع نگارنده نقد و یررسی شده‌اند و در پیش گفتار پس از شرح حال اجمالی علی بن ابیطالب(ع),...

با به قدرت رسیدن عباسیان و بنای بغداد (در سال 145ه.ق/ 762م) .نهضت ترجمه کتاب‌های یونانی به عربی آغاز شد و بیش از دو قرن تداوم یافت .تا پایان قرن چهارم ه.ق/ دهم میلادی, تقریبا تمام آثار علمی و فلسفی غیر مذهبی یونان در اواخر عهد باستان در زمینه‌های مختلفی چون نجوم, شیمی, فیزیک, ریاضیات, طب و فلسفه به عربی ترجمه شد .کتاب حاضر تحقیقی است در عوامل اجتماعی و س...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۱۱ مقاله