در سازمان مدارس متوسطه به تناسب درجهٔ مدارس، اولين بارى است که افرادى به‌نام مشاور هدايت تحصيلى منظور شده‌اند و براى آنان وظايف مشخصى تعيين و اعلام شده است. اين مشاوران از سال ۱۳۷۰ فعاليت خود را آغاز کرده‌اند.

شرايط انتخاب مشاوران

۱. برخوردارى از صلاحيت اخلاقي، حرفه‌اى و حسن شهرت.


۲. دارا بودن يکى از شرايط ذيل با رعايت اولويت براى فارغ‌التحصيلان رشته مشاوره:


الف- داشتن حداقل درجه ليسانس در رشته مشاوره.


ب- داشتن حداقل درجه ليسانس در رشته‌هاى برنامه‌ريزى امور تربيتي، روانشناسي، علوم‌تربيتى با حداقل سه سال سابقهٔ تدريس يا مربى امور تربيتي.


ج- داشتن حداقل درجه ليسانس يا پنج سال سابقه کار، به‌عنوان امور تربيتي.


چنانچه افراد ديگرى باشند که داراى شرايط فوق‌الذکر نبوده ولى صلاحيت مشاوره داشته باشند، با تائيد دفتر مشاوره و برنامه‌ريزى امور تربيتى مى‌توانند در اين سِمَت اشتغال ورزند.

اهم وظايف مشاوران

- ايجاد زمينه‌هاى لازم براى بالا بردن سطح آگاهى‌هاى دانش‌آموزان نسبت به ويژگى‌ها، توانائى‌ها و محدوديت‌هاى فردي.


- شناسائى دانش‌آموزانى که داراى مشکلات تحصيلى و تربيتى هستند و کوشش براى رفع يا تقليل آن مشکلات.


- انجام مشاوره فردى با دانش‌آموزان در امور تحصيلي، تربيتى و خانوادگى آنان.


- انجام مشاوره گروهى با دانش‌آموزان در امور تحصيلي، تربيتى و خانوادگى آنان.


- آشنا کردن دانش‌آموزان و خانواده‌هاى آنان با ساختار نظام آموزش و پرورش (اهداف، شاخه‌ها، رشته‌ها و برنامه‌ها) و ضوابط انتخاب رشته.


- کمک به دبيران راهنما و ساير دبيران در انتخاب رشته تحصيلى دانش‌آموزان.


- اجراء آزمون‌هاى هوش، استعداد، رغبت و شخصيت در مدارس متوسطه.


- تدريس درس برنامه‌ريزى تحصيلى و شغلى و مهارت‌هاى زندگى به دانش‌آموزان.


ساعات کار مشاوران مدارس متوسطه تمام‌وقت، برابر ساعات کار مدارس متوسطه است.