هدف تأمين بخشى از نيروى انسانى مورد نياز کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانى است. داوطلبان بايد، علاوه بر اطلاعات کافى در هر يک از دروس دبيرستاني، تسلط کامل به زبان‌هاى فارسى و خارجى نيز داشته باشند. با توجه به اهميت کتابخانه‌ها در حفظ و اشاعهٔ ميراث مکتوب فرهنگى و پيشرفت معنوى و کسب استقلال فرهنگى و نيز فراهم آوردن اطلاعات علمى و فنى مورد نياز در پژوهش‌ها و تصميم‌گيرى‌ها و برنامه‌ريزى‌هائى که براى پيشرفت اقتصادى و نيل به خودکفائى و رشد همه جانبه لازم است، نياز به تربيت کارشناسان ماهر در اين رشته روشن مى‌شود. بعضى توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين رشته عبارت است از:


- ادامهٔ کتابخانه‌هاى عمومى و آموزشگاهى در شهرهاى بزرگ استان‌ها،


- ادارهٔ کتابخانه‌هاى تخصصى کوچک با توجه به زمينه‌ٔ موضوعى (غيرکتابداري)،


- انجام امور فنى و خدماتى در کتابخانه‌هاى عمومي، دانشگاهى و تخصصى بزرگ، و مراکز اطلاع ‌رسانى زير نظر متخصصان کتابدارى و اطلاع ‌رسانى با توجه به نياز اکثر کتابخانه‌هاى عمومي، تخصصي، دانشگاهى و ...


فارغ‌التحصيلان اين رشته خصوصاً در شاخه‌هاى علمي، به سرعت جذب بازار کار مى‌شوند. امکان ادامهٔ تحصيل در سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در گرايش‌هاى اطلاع‌رساني، دانشگاهي، عمومي، آموزشگاهى در داخل و يا خارج کشور موجود است. ضمناً فارغ‌التحصيلان دورهٔ کاردانى با توجه به آئين‌نامه‌هاى موجود امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته را دارند.