هدف تربيت افرادى است که بتوانند نيازهاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتى وابسته به دولت و سازمان‌هاى خصوصى را به زبان عربى برآورند. طول متوسط دوره ۴ سال است. با توجه به گسترش روابط ايران با کشورهاى اسلامى و عربى و نياز به تحقق و تتبع در معارف اسلامى و همچنين نياز به مترجم زبان عربى اهميت اين رشته کاملاً روشن مى‌گردد. داوطلب بايد علاوه بر علاقه و استعداد از حافظهٔ قوى نيز برخوردار باشد. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در برخى وزارتخانه (نظير وزارت امور خارجه) و برخى سازمان‌ها (نظير اوقاف) و نيز در کتابخانه‌ها، شرکت‌ها و رسانه‌هاى گروهى استخدام شوند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح دکترىٰ در کشور وجود دارد.