هدف تربيت افرادى مى‌باشد که با خواص مختلف چوب و عواملى که در تغييرات اين خواص تأثير مى‌گذارد، و حفاظت، تبديل و کاربردهاى متفاوت و مديريت واحدهاى توليدى آشنا گردند.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در مجتمع‌هاى صنايع تبديل مکانيکى و شيميائى چوب بخش‌هاى دولتي، در دفاتر فنى صنايع چوب سازمان جنگل‌ها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزي)، در واحدهاى توليدى خصوصي، در مؤسسات آموزشى و پژوهشى به‌عنوان همکاران اجرائى مشغول کار شوند.


با توجه به کاربرد چوب در صنايع مختلف و استفاده اصولى‌تر از چوب اين دوره از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.