هدف تربيت کارشناس امور سياسى و ايجاد زمينه براى پرورش پژوهشگر در علم سياست است، داوطلب بايد از ذهنى فعال و خلاق، حافظه‌اى قوى و علاقه و استعداد فراوان برخوردار باشد. طول متوسط دوره ۴ سال و شامل دروس نظرى است فارغ‌التحصيلان که ضمن تحصيل با پديده‌هاى سياسي، نهضت‌هاى انقلابي، اشکال مختلف دولت و حکومت، کشور روابط و پديده‌هاى سياسى و علل پيدايش آنها، ادارهٔ جامعهٔ کشوري، روابط بين‌المللى و نظاير آنها آشنا شده‌اند مى‌توانند در ارگان‌هاى اجرائى کشور از جمله وزارتخانه‌هاى امور خارجهٔ کشور، آموزش و پرورش و ديگر سازمان‌هاى علاقه‌مند به تحقيق و حل مسائل مربوط به اشتغال ورزند.