هدف تربيت کاردان امور زراعى است که بتواند در زمينه‌هائى چون مباشرت در عمليات کاشت، داشت و برداشت محصولات عمدهٔ زراعى و مديريت امور مزرعه، احداث باغ و امور درختکاري، سبزى‌کاري، اجراء برنامه‌هاى مبارزه با آفات و امراض گياهى و علف‌هاى هرز مسئوليت‌هاى محوله را عهده‌دار شود، داوطلب بايد از روحيهٔ کار در محيط‌هاى کشاورزى و روستائي، تماس داشتن با گياهان و حيوانات، دانش قوى در زيست‌شناسى و علوم تجربى برخوردار باشد. طول دوره ۲ سال و دروس آن شامل دروس عمومي، علوم پايه، دروس اصلى کشاورزى و دروس تخصصى به‌صورت نظري، عملى و عمليات صحرائى است، که حدود ۳۰ درصد واحدها را دروس عملى تشکيل مى‌دهد. از عمده‌ترين مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توان شرکت‌هاى تعاونى روستائي، مراکز خدمات کشاورزي، روستائى و عشايري، شرکت‌هاى کشت و صنعت و واحدهاى توليدي، بنياد جانبازان، جهاد کشاورزى و بخش خصوصى را نام برد.