هدف از تربيت کاردان فوريت‌هاى پزشکى ارائهٔ خدمات امداد و کمک‌هاى اوليه به بيماران و مصدومان حوادث مختلف تا رساندن آن به مراکز درمانى مى‌باشد. ارائهٔ اين خدمات ممکن است داوطلبان را در موقعيت‌هاى حساس و پُراسترس در تمام مدت شبانه‌روز قرار دهد. بنابر اين داوطلب بايد از نظر جسمى و روحى و روانى آمادگى لازم را براى خدمت در شرائط سخت نظير دريا، کوهستان، هليکوپتر، هواپيما، شرايط زلزله و ديگر بلاياى طبيعى و بحران را داشته باشد. رانندگى آمبولانس، حمل بيمار يا مصدوم، انجام کمک‌هاى اوليه، اطلاع‌رسانى و انجام ساير خدمات طبق دستور مافوق بخشى از خدمات اين افراد را تشکيل مى‌دهد. به همين دليل داوطلب بايد روحيهٔ انضباط‌پذيري، گذشت و ايثار، اعتماد به نفس کافى براى فعاليت در شرايط سخت و توانائى در ايجاد ارتباط مسئولانه با بيمار يا مصدوم و بستگان آنها را دارا باشد. دانش‌آموختگان اين رشته مى‌توانند در مراکز مديريت حوادث و فوريت‌هاى پزشکى در سراسر کشور، آمبولانس خصوصى و يا در سازمان‌هاى مشابه به‌کار مشغول شوند چون اين رشته براى اولين‌بار در کشور تأسيس مى‌شود مى‌تواند از بازار کار خوبى برخوردار باشد. اين رشته فقط داوطلب مرد مى‌پذيرد. از جمله شرايط اختصاصى اين رشته داشتن سلامت کامل و داشتن استانداردهاى فيزيکى مى‌باشد.