در آزمون سراسرى در رشتهٔ بيوتکنولوژى براى دورهٔ دکتراى پيوسته دانشجو پذيرفته مى‌شود. کسانى مى‌توانند اين رشته را انتخاب کنند که در آزمون سراسرى رتبه‌هاى کشورى بين يک تا ۵۰۰ داشته و نمرهٔ کل آنها از ۱۰۰۰۰ بيشتر باشد. اين رشته (بيوتکنولوژي) در دانشگاه تهران داير است و شرايط ويژه‌اى از جمله شرط معدل براى ادامهٔ تحصيل وجود دارد. تعداد واحدها در اين دوره قريب به ۲۰۰ واحد مى‌باشد. رشتهٔ بيوتکنولوژى رشته‌اى است ميان‌رشته‌اى که از اساتيد شيمي، زيست‌شناسى و بيوفيزيک در تدريس دروس آن استفاده مى‌شود.