هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند علاوه بر عهده‌دار شدن مسئوليت‌هاى محوله در رشته‌هاى مختلف و علوم خاک در توسعهٔ بخش کشاورزى در زمينهٔ شناسائي، بهره‌ورى و حفاظت منابع خاک منشاء خدمات ارزنده‌اى باشند. داوطلب بايد از توان عصبى و روحيهٔ قوى و کاربرد در قطب‌هاى توليد کشاورزى بهره‌مند باشد. طول دوره ۴ سال است و دروس آن شامل دروس عمومي، دروس علوم پايه، دروس اصلى کشاورزى و دروس تخصصى است که به‌صورت نظري، عملى و عمليات صحرائى ارائه مى‌شود.


فارغ‌التحصيلان که عنوان مهندس کشاورزى در رشتهٔ خاک‌شناسى را خواهند داشت مى‌توانند در وزارتخانهٔ جهاد کشاورزي، ساير وزارتخانه‌ها و بخش خصوصى استخدام شوند و با مهندسان مشاور رشتهٔ آب و خاک همکارى کنند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل و يا در خارج از کشور فراهم است.